Mereõiguse huvirühmade arvamused

9.11.2015:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis 30.09.2015 (35.26 KB) mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande kavandi avalikule konsultatsioonile. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile laekunud arvamused

Maaeluministeeriumi arvamus (109.48 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 23.10.2015; registreerimise number 6.2-2/1405-1

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus (156.95 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 4/277

Veeteede Ameti arvamus (141.89 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 1-1-6/3126

Eesti Laevaomanike Liidu arvamus (37.25 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu arvamus (149.74 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 1-66

Keskkonnaameti arvamus (35.39 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 1-10.2/15/22004-2

Keskkonnaministeeriumi arvamus (223.27 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 1-9/15/8802-2

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus (55.8 KB); lisa 1 (72.36 KB), lisa 2 (79.51 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 4-1/15-125

Riigikohtu arvamus (181.67 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 26.10.2015; registreerimise number 6-6/15-26

Siseministeeriumi arvamus (294.91 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 29.10.2015; registreerimise number 2-3/34-5

Eesti Kohtunike Ühingu arvamus (166.54 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 28.10.2015

TTÜ Eesti Mereakadeemia arvamus (26.56 KB)
Arvamuse esitamise kuupäev: 28.10.2015

Viimati uuendatud: 9. November 2015