Sa oled siin

Dokumendiregister

Avalik dokumendiregister

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagame juurdepääsu alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumente dokumendiregistris ei näe, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Kui te otsitud dokumenti ei leia, palume esitada teabenõue, sest dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@just.ee või esitage päring telefonil 620 8121.

Justiitsministeeriumi teenistujate puhkuste ja lähetuste korraldused leiate riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist.

Justiitsministri määruste eelnõusid (v.a ministeeriumi ja valitsemisala töökorraldust puudutavaid eelnõusid) menetletakse eelnõude infosüsteemis. Vastuvõetud määrused avaldatakse Riigi Teatajas.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumente saab otsida saab kas andmeväljade või märksõna järgi ning järgmiste dokumendiliikide alusel: sissetulev kiri, väljaminev kiri, leping, ministri määrus, käskkiri, asekantsleri korraldus. Täidetud peab olema vähemalt üks otsingu väli. 

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi.

  • Vabateksti väli – otsisõna järgi otsitakse üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
  • Pealkiri – dokumendi pealkirja järgi
  • Registreerimise kuupäev – otsingukriteerium otsimiseks justiitsministeeriumis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.

Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Näiteks kui soovite leida 04.03.2015 registreeritud dokumenti või dokumente, tuleb väljale „alates“ sisestada kuupäev 04.03.2015 ning väljale „kuni“ kuupäev 04.03.2015.

Alates teatud kuupäevast registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „alates“. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 04.06.2014, siis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates 04.06.2014 (uuemad ees).

Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „kuni“. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 04.06.2014, kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.06.2014 (uuemad ees).

  • Dokumendi liik – dokumendi liigi järgi
  • Teine osapool – dokumendi saatja või saaja nime järgi
  • Saatja viit – saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi
  • Saabumis/saatmisviis – saabumise või saatmisviisi järgi
  • Juurdepääsupiirang – dokumendi juurdepääsupiirangujärgi
  • Juurdepääsupiirangu alus – dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitatav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
  • Juurdepääsu lõpu kuupäev – juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sel väljal kehtivad samad otsingu tingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.

 

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulem kuvatakse tabelina ja on jaotatud lehekülgedeks, kui tulemis on üle 20 dokumendi. Ühele lehel kuvatakse 20 dokumenti.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse välja 100 esimest dokumenti, uuemad ees. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata ükskõik millises veerus oleval tekstil.

Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad.

Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumendiga osas „Seosed“.

 

Viimati uuendatud: 10. Veebruar 2016