Sa oled siin

Tööpakkumised

 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus otsib oma meeskonda
 

JURISTI (NÕUNIKKU),

kelle peamised ülesanded on:
  • vanglateenistuse nõustamine teenistus- ja tööõiguse küsimustes, aga ka haldusõiguse, andmekaitse ja vangistusõiguse küsimustes;
  • justiitsministeeriumi iseseisev esindamine vanglateenistusega seonduvates vaidlustes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus;
  • vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja eelnõude kohta arvamuse andmine ning valdkonna arendamine.
Tutvu töökuulutusega lähemalt ja kandideeri hiljemalt 23.09.2021.
 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus otsib oma meeskonda
 

JURISTI (NÕUNIKKU),

kelle peamised ülesanded on:
  • vangistusõiguslike küsimuste analüüsimine ja vanglate õiguspraktika suunamine, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat;
  • justiitsministeeriumi iseseisev esindamine vanglateenistusega seonduvates vaidlustes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus;
  • vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja menetlemisel osalemine.
Tutvu töökuulutusega lähemalt ja kandideeri hiljemalt 23.09.2021.
 
Justiitsministeerium otsib oma meeskonda
 

INTELLEKTUAALSE OMANDI JA KONKURENTSIÕIGUSE TALITUSE NÕUNIKKU

kelle peamised ülesanded on:
  • õigusloome koordineerimine tööstusomandiõiguse valdkonnas
  • osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh Euroopa Liidu (EL) nõukogu töögrupi ning Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) organite ja komiteede töös
  • EL algatuste menetlemises osalemine oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas

Tutvu töökuulutusega lähemalt ja kandideeri hiljemalt 28.09.2021.

 
Justiitsministeeriumi kohturegistrite talitus otsib oma meeskonda
 

NÕUNIKKU,

kelle peamiseks ülesandeks on äriregistri arendamises osalemine eesmärgiga tagada selle tõhusus ja vastavus õigusele, äriregistri valdkonnas hästi toimiva õigusregulatsiooni tagamine ning koostöö edendamine nii Eestis, kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 
Tutvu töökuulutusega lähemalt ja kandideeri hiljemalt 3.10.2021.
 

Lisainfo

Justiitsminister kuulutab välja konkursi Tartu Maakohtu ühe kinnistusosakonna kohtunikuabi ja kahe registriosakonna kohtunikuabi ametikoha täitmiseks. Loe lähemalt konkursikuulutusest või Ametlikest Teadaannetest.

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. September 2021