Sa oled siin

Teabenõue ja asjaajamiskord

Justiitsministeeriumi avaliku teabe väljastamise ehk teabenõude täitmise üldpõhimõtted ja täpsemad selgitused selle kohta, missugust teavet avalikustatakse ja missugust mitte, leiate ministeeriumi asjaajamiskorrast (444.94 KB) (eeskätt § 63, aga ka §-d 69–71). Avaliku teabe seaduse järgi on avalik teave igasugune dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalikke ülesandeid täites teabekandjale kogutud.

 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse alusel saab ministeeriumi poole pöörduda ka märgukirja või selgitustaotlusega.

 • Märgukiri on pöördumine, milles:
  1) tehakse ettepanekuid ministeeriumi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  2) antakse ministeeriumile teavet.
 • Selgitustaotlus on pöördumine, milles:
  1) küsitakse ministeeriumilt teavet, mille andmiseks peab ministeerium enda käsutuses olevat teavet analüüsima või sünteesima või koguma lisateavet;
  2) küsitakse selgitusi justiitsministeeriumis välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude ning asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta

Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates pöördumise registreerimisest.

Küsimuse või ettepaneku võib esitada

 • kohapeal suuliselt või kirjalikult
 • telefoni teel (620 8100)
 • faksiga (620 8109) 
 • postiga (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn)
 • elektronpostiga aadressile info@just.ee  

 

Viimati uuendatud: 11. Jaanuar 2018