Sa oled siin

Arengukavad ja tööplaanid

Arengukava kajastab ministeeriumi nelja aasta arengusuundi. Selle aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsuse tegevusprogramm. 

Arengukava koosneb

  • tegevuskavast, kus on ära toodud eesmärgid, eesmärgi mõõtnäitajad; meetmete nimetused, eesmärgid ja meetmete mõõtnäitajad; tegevused ja algatused ning nende vahetud tulemused
  • hetkeolukorra analüüsist riigi eelarvestrateegia õiguskorra tulemusvaldkonnas, mis on jagatud õiguspoliitika, kriminaalpoliitika, õigusemõistmise ja õiguskaitse alapeatükkideks

Arengukava elluviimiseks koostatakse igal aastal tööplaan, millega määratakse konkreetsed ülesanded arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos tähtaegade, vastutajate ja eraldatud rahaga.

 
 

 

    Viimati uuendatud: 26. Juuli 2021