Sa oled siin

Ministeeriumi tutvustus ja struktuur

 

Justiitsministeeriumi peamine ülesanne

on kavandada ja viia ellu riigi õigus- ja kriminaalpoliitikat,
mis aitaksid tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla. Selleks justiitsministeerium:

  • koordineerib võitlust kuritegevuse vastu, sh kuriteoennetust, et vähendada kuritegevusega tekitatavat kahju ühiskonnale ja suurendada inimeste turvatunnet
  • koordineerib valitsuse õigusloomet, kontrollides, et ministeeriumid looksid uut õigust kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega ning avaliku ja eraõiguse üldpõhimõtetega
  • tagab õiguskindluse ja edendab ettevõtlikkust, kindlustades muu hulgas kohtulike registrite kvaliteedi ning kohtutäiturite, pankrotihaldurite, notarite, vandetõlkide ja advokatuuri tegevuse seaduslikkuse
  • tagab kohtupidamise sujuvuse, kiire ja tõhusa menetluse ning kvaliteetse ja kättesaadava õigusabi ning menetleb rahvusvahelise õigusabi taotlusi
 

Justiitsministeeriumi haldusala 

 

Ministeerium ei juhi haldusala asutusi mitte vahetult, vaid strateegiliselt: töötab välja nende arengusuunad, määrab eesmärgid ja analüüsib tulemusi, tagab eelarve, teeb järelevalvet jms.

Ministeeriumi haldusalas töötab üle 3000 inimese, neist ligikaudu 160 ministeeriumis. 

Justiitsministeeriumi haldusala 2019. aasta eelarve on ligi 173 miljonit eurot. Justiitsministeeriumi osa riigieelarves on umbes 0,6%:

Eelarve kohta vt lähemalt rahandusministeeriumi võrgukodust.

Viimati uuendatud: 19. Juuni 2019