Sa oled siin

Esitage küsimus või ettepanek

Justiitsministeeriumi avaliku teabe väljastamise ehk teabenõude täitmise üldpõhimõtted ja täpsemad selgitused selle kohta, missugust teavet avalikustatakse ja missugust mitte, leiate ministeeriumi asjaajamiskorrast (444.94 KB) (444.94 KB) (eeskätt § 63, aga ka §-d 69–71). Avaliku teabe seaduse järgi on avalik teave igasugune dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalikke ülesandeid täites teabekandjale kogutud.

 

Siin leheküljel olevat vormi kasutades saate esitada ministeeriumile küsimusi, ettepanekuid ja teavet.

Võite need esitada:

 • kohapeal suuliselt või kirjalikult
 • e-posti aadressil: info@just.ee 
 • postiaadressil: Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn
 • telefonil: 620 8100
 • faksiga: 620 8109
 • või täites alloleva vormi.
 • Teabenõue

  Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. 
  Vastuse saate viie tööpäeva jooksul.
 • Selgitustaotlus

  Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. 
  Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja tegevuse kohta. 
  Vastuse saate 30 päeva jooksul. 
 • Märgukiri

  Märgukirjaga võite teha ministeeriumile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet. 
  Vastuse saate 30 päeva jooksul.

 

EST