Sa oled siin

Õigusabi

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi tähendab inimesele riigi kulul õigusteenuse osutamist. Riigi õigusabi osutab advokaat, seda antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises. 

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, kuid see ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse Teile õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

 

Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood. Põhjalikumat infot leiate advokatuuri võrgukodus.

   

  Riigi toetusel pakutav esmane õigusnõu

  • OÜ HUGO (endise ärinimega Eesti Õigusbüroo) annab õigusabi Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda annab õigusabi erivajadustega inimestele Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus, Põlvas, Jõhvis, Rakveres, Kuressaares, Viljandis, Võrus, Valgas, Raplas, Jõgeval, Narvas ja Hiiumaal Käina alevikus. 
  • Eesti Pensionäride Ühenduste Liit annab õigusabi eakatele Tallinnas, Rakveres, Keilas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Pärnus, Paides, Türil ja Kuressaares.
  •  

  Veebileht Jurist Aitab

   

  Viimati uuendatud: 4. Juuni 2021