Sa oled siin

Õiguse eest seisja

Justiitsministeerium soovib jätkata 2018. aastal Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul algatatud traditsiooni ning anda teist korda välja justiitsvaldkonna autasu „Õiguse eest seisja“. Sellega tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

 

Kandidaadi esitamiseks tuleb saata justiitsministeeriumile 16. septembriks e-kirja teel (info@just.ee) vabas vormis ettepanek.

Ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi ees- ja perekonnanime
  • lühikest põhjendust, miks ta kandidaadiks esitatakse
  • kandidaadi kontaktandmeid
  • kandidaadi esitaja kontaktandmeid


Ettepanekud vaatab läbi ja auhinna saajad valib välja justiitsministri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni esimees), riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi õigusloome nõukoja esimees.

Auhinna saajad kinnitab justiitsminister käskkirjaga ning auhinna saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. 

Auhind hõlmab tänukirja ja meenet ning see antakse üle Eesti õigusteadlaste päevadel. 

 
Viimati uuendatud: 6. Oktoober 2020