Sa oled siin

Õigusnõu konkurss

Justiitsminister kuulutas välja konkursi, millega otsitakse üksikisikutele õigusnõu pakkujaid.

Konkursi tingimused

 1. Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31.12.2020. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.
   
 2. Toetatava tegevuse piirmäär 2017. aastal on 751 000 eurot (käibemaksuga) ja järgmistel 767 000 eurot (käibemaksuga), millest:
 • telefoni teel juhendamise piirmäär kalendriaastas moodustab kuni 30 000 eurot (käibemaksuga)
 • veebinõustamise piirmäär kalendriaastas moodustab kuni 41 000 eurot (käibemaksuga)
 1. Kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu piirmäär ei tohi ületadsa 40 eurot (käibemaksuta).
   
 2. Kohtumisega õigusnõustamiseks makstakse konkursi võitjale toetust abivajaja kohta kalendriaastas esimese kahe õigusnõustamise tunni eest 100% konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast ning kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest 50% konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.
   
 3. Kohtumisega õigusnõustamise eest tasub abivajaja lisaks määruse § 7 lõikes 1 sätestatud omaosalusmäärale omaosalusmäära, mis on esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas 0% konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast ning kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas 50% konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.
   
 4. Taotluses tuleb näidata kuupäev, millal hiljemalt alustatakse toetatud tegevusega täies ulatuses.   
 

 

Taotlus kvalifitseerub konkursile,
kui taotleja:

 • on esitanud taotluse õigel ajal
 • on registreeritud vastavas Eesti registris
 • on esitanud kõik määruse § 11 lõikes 4 sätestatud andmed
 • õigusnõustajatel on määruse § 11 lõikes 3 sätestatud kvalifikatsioon ja piisav kogemus
 • suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust, ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot ning maksuvõla olemasolu korral on selle tasumise ajatamine täies ulatuses tagatud
 • on andnud kinnituse määruse § 4 lõigetele 3 ja 4 vastava kliendihaldustarkvara olemasolu kohta ning esitanud informatsiooni kasutusele võetava kliendihaldustarkvara ja selle kasutuselevõtmise aja kohta
 • on andnud justiitsministeeriumile nõusoleku teha tema kohta maksu- ja tolliametile järelepärimine
 • on taotluses näidanud toetatud tegevusega täies ulatuses alustamise kuupäeva ja see kuupäev on varasem kui 16.04.2017  
 

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või kui taotleja plaanitud õigusnõustajate arv ei ole realistlik võrreldes taotluses esitatud õigusnõustamise tundide koguarvuga kalendriaastas.

Justiitsministeeriumil on õigus jagada võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnid ümber selle järgi, kuidas eeldatavasti kujuneb nõudlus eri linnades ja nõustamiskohtades.

 

Konkursil osalema oodatakse kõiki juriidilisi isikuid, sh advokaadibüroosid, õigusbüroosid ning soovi korral ka advokatuuri või muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut. Taotleja võib esitada ühe taotluse üksi või ühe või mitu taotlust teiste taotlejatega ühiselt. Konkursitaotlusele tuleb lisada üksikasjalik toetuse kasutamise projekt, mis vastab ministri määruses ja käskkirjas sätestad nõuetele

Konkursi võitja peab sõlmima toetuse kasutamise eritingimustele ja üldtingimustele vastava lepingu.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile info@just.ee hiljemalt 12. veebruaril 2017 kell 23.00.

Konkursi kontaktisik on vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa (Gunnar.Vaikmaa@just.ee, 680 3120). Küsimused konkursi tingimuste kohta palume saata aadressil info@just.ee.

Viimati uuendatud: 24. Jaanuar 2017