Sa oled siin

Õigusnõu konkurss 2021

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et leida riigi toetatava esmase õigusnõu pakkumiseks koostööpartner. Õigusnõu tuleb anda nii abivajajaga kohtudes kui ka veebi teel.

Konkursi võitja peab andma õigusnõu abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel. Samuti tuleb anda õigusnõu, vastates eesti- ja venekeelse veebilehe Juristaitab kaudu esitatud küsimustele. Konkursi võitja peab ka sama veebilehte haldama ning koguma kokku nõustamisel tekkinud küsimused ja antud vastused ning klassifitseerima need juturoboti arendamiseks. Vajalik on ka küsitluse läbiviimine õigusnõustamist saanud abivajajate hulgas.

Konkursi tingimused

 • Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 30.04.2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.
 • Toetatava tegevuse piirmäär 2021. aastal on 545 000 eurot koos käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 735 000 eurot koos käibemaksuga, millest:
  • õigusnõustamine eesti- ja venekeelse veebilehe www.juristaitab.ee ja www.juristaitab.ee/ru kaudu esitatud küsimustele vastamise teel ja veebilehtede sisutekstide haldamine moodustab kuni 45 000 eurot (käibemaksuga)
  • õigusnõustamise ning telefoni teel teenindamise käigus esitatud küsimuste ja vastuste kogumine ning klassifitseerimine juturoboti arendamiseks vajalikus ulatuses ja viisil moodustab kuni 15 000 eurot (käibemaksuga)
 • Kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu piirmäär ei tohi ületada koos käibemaksuga 50 eurot. 
 • Kohtumisega õigusnõustamiseks makstakse konkursi võitjale toetust abivajaja kohta kalendriaastas esimese kahe õigusnõustamise tunni eest 100% konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast. 
 • Kohtumisega õigusnõustamise eest tasub abivajaja konkursi võitjale 5 euro suuruse omaosalusmäära.
 • Minimaalne kohtumisega õigusnõustamise tundide arv, mille ulatuses tuleb nõudluse olemasolu korral tagada kohtumisega õigusnõustamine kalendriaastas, on 13 500 tundi.

 • Taotluses tuleb esitada kuupäev, millal toetatud tegevusega täies ulatuses alustatakse. Viidatud kuupäev ei või olla hilisem kui 17. mai 2021. a.  
 

Taotlus loetakse konkursile kvalifitseerunuks, kui taotleja vastab määruse §-s 8 sätestatud nõuetele, on esitanud kõik taotluses nõutud andmed ja on taotluses välja toonud toetatud tegevusega täies ulatuses alustamise kuupäeva.

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata ja küsida taotlejalt selgitust, määrates tähtaja selle esitamiseks, kui taotleja planeeritud õigusnõustajate arv eelduslikult ei ole realistlik võrreldes konkursi väljakuulutamise käskkirja punktis 5 nimetatud minimaalse kohtumisega õigusnõustamise tundide ja taotleja omafinantseeringuga abivajajale tasuta pakutavate kohtumisega õigusnõustamise tundide koguarvuga kalendriaasta kohta.

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata ja küsida taotlejalt selgitust, määrates tähtaja selle esitamiseks, kui konkursile on kvalifitseerunud vähemalt kolm taotlust ja kõnesolevas taotluses esitatud määruse § 17 punktis 2 nimetatud tunnitasu määra pakkumine on maksumuselt järgmise kvalifitseeritud taotluse omast vähemalt 10 protsenti väiksem või kvalifitseeritud taotluste keskmisest vähemalt 15 protsenti väiksem.
 

Taotlus konkursil osalemiseks tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 28. märtsil 2021 kell 23.

Konkursi kontaktisik on vabakutsete talituse nõunik Juta Jõgis (juta.jogis@just.ee, 620 8114). Selgituste saamiseks palume edastada oma küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.

 

Konkursi tulemused

 

Viimati uuendatud: 23. Aprill 2021