Sa oled siin

The system of legislation of general and specific application in the Republic of Estonia

 

Organ

Body

õigustloov üldakt

legislation of general application

õigustrakendav üksikakt

legislation of specific application

Riigikogu

seadus

Act

Otsus

Resolution

Vabariigi President

President of the Republic

seadlus

decree

otsus, käskkiri

resolution, directive

Vabariigi Valitsus

Government of the Republic

määrus

regulation

Korraldus

Order

Minister (VV liige), sealjuures peaminister

Minister (a member of the Government), including the Prime Minister

määrus

regulation

käskkiri

directive

korraldus

order

 

 

Riigisekretär, ministeeriumi kantsler

State Secretary, secretary general of a Ministry

-

käskkiri

directive

Ameti peadirektor

director

-

käskkiri

directive

Inspektsiooni peadirektor

director general of an inspectorate

-

Korraldus, ettekirjutus, otsus

order, precept, resolution

Maavanem

county governor

-

Korraldus, käskkiri

order, directive

Volikogu

Council

määrus

regulation

Otsus

Resolution

Kohalik omavalitsus

local government

määrus

regulation

Korraldus

Order

Vallavanem, linnapea

rural municipality mayor

city mayor

-

käskkiri

directive

Linnaosa vanem, osavalla vanem

city district manager,

rural municipality district elder

-

Korraldus, käskkiri

order, directive

http://veebiarhiiv.digar.ee/a/20121109234326im_/http:/www.just.ee/automatweb/images/transparent.gif

Kohus

court

-

Kohtulahend (kohtuotsus, kohtumäärus)

court judgment (court order, court ruling)

 

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017