Sa oled siin

Tähtaeg ja tähtpäev – Term and due date

The term “tähtaeg” is defined in § 104 of the General Part of the Civil Code Act:

(1) Tähtaeg on kindlaksmääratud ajavahemik, millega on seotud õiguslikud tagajärjed.

(2) Tähtaeg määratakse aastate, kuude, nädalate, päevade, tundide või väiksemate ajaühikute või kindlalt saabuva sündmusega.


Pursuant to subsection 105 (2) of the Act:

(2) Tähtaeg lõpeb tähtpäeva saabumisel.

It is also helpful to know that consequently, “tähtaeg kulgeb”, while “tähtpäev saabub”.

Unfortunately, the legal definition of “tähtaeg” is often overlooked by legal drafters, who use the word as it was used in the old ENSV Tsiviilkoodeks, which has also become its familiar meaning (= tähtpäev).

Example:

(2) Kindlustusvõtja on sooduslepingu alusel kohustatud tasuma kindlustusmakseid seaduses ja lepingus ettenähtud korras ning alates sooduslepingus sätestatud tähtaja saabumisest tekib kindlustusandjal kohustus maksta kindlustuspensioni sooduslepingus sätestatud korras.


Insurance Act – subsection 702 (2)

It is the Centre’s policy not to “improve” on the Estonian text where “tähtaeg” and “tähtpäev” are used incorrectly by translating the terms inconsistently. “Tähtaeg” must always be translated as “term”, and “tähtpäev” must always be translated as “due date”. Nevertheless, the translator should “help the Estonian out” by choosing a preposition in English which will help the sentence make sense and will convey the same meaning as the Estonian.


The above sentence should be translated as:

(2) The policy holder is required pursuant to the incentive contract to pay insurance premiums pursuant to the procedure prescribed by law and by the contract, and the insurer is required to pay a pension pursuant to the procedure provided for in the incentive contract from the end of the term provided for in the incentive contract.


Example:

Pensionärile, kellel ei teki õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel, makstakse pensioni endises suuruses kuni määratud tähtajani.

The pension of pensioners for whom the right to receive a pension pursuant to this Act does not arise shall be paid in the former amount during the specified term.


State Pension Insurance Act – subsection 50 (2)

tähtaeg

term

tähtaja jooksul

during the term

tähtajaga

for a term

tähtajaks

for the term

tähtajaks (in meaning of tähtpäev)

during the term

pärast tähtaja möödumist

after expiry of the term

tähtpäev

due date

tähtpäevaks

by the due date

tähtpäeval

on the due date

tähtpäeva saabumisel

on the due dateExamples:

Teave tunnistatakse riigisaladuseks tähtajaks, mida nõuab riigi julgeolek ...

Information shall be classified as a state secret for the term required by national security ...


State Secrets Act – subsection 7 (1)

Paadimaks tasutakse väikelaeva asukohajärgse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

Boat tax shall be paid into the budget of the local government of the location of the boat during the term established by the council.


Local Taxes Act – subsection 9 (2)

Juurdepääsuluba antakse tähtajaga mitte üle kolme aasta.

An access permit shall be issued for a term of not more than three years.


State Secrets Act – subsection 16 (2)

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017