Sa oled siin

Patendivoliniku kutseeksam

Patendivoliniku kutseeksam 2018. aastal

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et 
6. septembril kell 10 toimub ministeeriumide
ühishoone arvutiklassis (Suur-Ameerika 1) 
patendivoliniku kutseeksam patendivoliniku
kutse taotlemiseks.

 

 

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks tuleb hiljemalt 5. augustiks esitada komisjonile:

1) kirjalik avaldus, kus sisaldub vähemalt üks patendivoliniku
    seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkond, milles
    tegutsemiseks kutset taotletakse, ja kutse taotleja kinnitus,
    et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides
    1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;
2) dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14
    lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;
3) patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute
    aruanne patendivoliniku kutse taotleja tehtud
    tööstusomandialastest toimingutest;
4) andmed riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv 64 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 (SEB Pank), EE932200221023778606 (Swedbank), EE403300333416110002 (Danske Bank) või EE701700017001577198 (Nordea Bank), märkides ära viitenumbri 2900082375.

Avaldus ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile justiitsministeeriumi aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 või digiallkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee hiljemalt 5. augustil.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis sätestatud korras. Kutseeksami ülesehitus ja eksamitööde hindamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud justiitsministri 03.01.2012. a määruse nr 24 „Patendivoliniku kutsekomisjoni põhimäärus“ §-des 41, 5, 6 ja 7.

 

Lisainfo: Alar Must, justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik (e-post: Alar.Must@just.ee, tel: 680 3113)

 

 

Viimati uuendatud: 17. Aprill 2018