Sa oled siin

Põhiseadus 100

Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. 

Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll ka inimeste igapäevaelus.

Põhiseaduse üle aegade ulatuv tähtsus väärib esinduslikku meeles-pidamist. Seetõttu soovib justiitsministeerium tähistada 2020. aastat põhiseaduse aastana ning tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu tahame pöörata inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.

   

  Kutsume kõiki riigiasutusi, haridusasutusi, vabaühendusi, meediaväljaandeid ning teisi organisatsioone ja häid koostööpartnereid mõtlema kaasa, kuidas saaksime väärikalt tähistada põhiseaduse 100. aastapäeva ning kuidas saaksite anda sellesse oma osa.

  Põhiseaduse juubeli sündmused ja tegevused koonduvad keskseima tähtpäeva, 15. juuni ümber, kuid sõnumid Eesti põhiseaduse 100 aasta täitumisest saavad kõlada kõigil riiklikel tähtpäevadel ja kaalukamates sõnavõttudes.

  Kuidas plaanime põhiseaduse aastat tähistada? Siin on mõned seni välja käidud mõtted:

  • põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud konverents
  • põhiseaduse kommenteeritud väljaande uuendus
  • põhiseadusest valitud 52 paragrahvi üheminutiline videotutvustus (asutused on oodatud oma osa andma)
  • temaatilised konkursid kooliõpilastele 
  • igal nädalal loeng ühes koolis
  • lauamäng põhiõiguste teemal 
  • sündmuste ja sõnavõttude sidumine põhiõiguste ja
   -vabadustega
  • ajakirjade teemanumbrid jpm
  • rahvusraamatukogus on märtsist juunini laiale avalikkusele mõeldud näitus põhiseaduse ja Tartu rahulepingu 100. aastapäeva tähistamiseks, selle juurde kavandatakse kooliõpilastele haridusprogramme

  Ootame lisaettepanekuid, kuidas põhiseaduse aastat väärikalt tähistada, kuni 30. septembrini aadressil press@just.ee

   

  Viimati uuendatud: 13. Detsember 2019