Sa oled siin

Põhiseadus 100

Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. 

Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus. Me ei mõtle sellele kuigi tihti, ent tegelikult on just põhiseaduses sätestatud põhiõigused, vabadused ja kohustused need, mis annavad raami meie elu kujundavatele tähtsatele tegemistele ja ettevõtmistele – õpingutele ja tööelule, igaühe eneseteostusele, aga ka suhetele kaaskodanike ja lähedastega. 

Põhiseaduse üle aegade ja ka üle inimese elukaare ulatuv mõju väärib laialdast ja esinduslikku meelespidamist. Seetõttu tähistab justiitsministeerium 2020. aastat põhiseaduse aastana, et tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu pöörame inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.

   

  Mõistagi on juubeliaasta tähtsaim päev 15. juuni, kui möödub sada aastat esimese põhiseaduse vastuvõtmisest, kuid tegevusi jätkub terve aasta peale.

  • Alates veebruari lõpust tutvustame igal nädalal lühikese videoklipiga mõnd põhiseaduse paragrahvi: üks ühiskonnategelane või paragrahvi mõttega seotud inimene selgitab selle paragrahvi mõtet tema enda ja riigi seisukohalt. Samuti korraldame koolides loenguid, kooliõpilastele toimuvad temaatilised konkursid ja suhtlusmeediamängud, valmib põhiõiguste teemaline lauamäng jm.
  • Vabamu näitus „Sinu, minu, meie riik“

  Rändnäitus „Sinu, Minu, Meie riik“ pakub Eesti inimestele teadmisi ja põnevaid vaatenurki demokraatia, põhiseaduse ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta. Näitus on ülesehituselt informatiivne, ent vormilt mänguline, kutsudes inimesi valikute osas kaasa mõtlema ning otsustusprotsessides osalema.

  Läbi suve külastab näitus Eesti erinevaid piirkondi ja Tallinna linnaosasid ning on ühes asukohas avatud 2-3 päeva. Alates sügisest külastab näitus ka koole, millega kaasnevad demokraatiat tutvustavad ning põhiseaduse mõtet avavad tunnimaterjalid. 

   

   

  • Juristide liit annab välja loengusarja põhiõiguste teemadel, keskendudes eelkõige kohustuste ja vabaduste tasakaalule.
  • Rahvusraamatukogus on kuni 30. septembrini avatud näitus „Oma riik. Oma seadus“, mis tähistab Tartu rahulepingu allakirjutamise ja Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva.
  • 15. juunil, esimese põhiseaduse vastuvõtmise päeval ja sellele järgneval nädalal arutleme põhiseaduse kujunemise ja selle tähtsuse üle meie igapäevaelus.
  • Augustis toimub arvamusfestival põhiõiguste ja -vabaduste ning kohustuste teemal.
  • Oktoobris kogunevad õigusvaldkonna spetsialistid üle Eesti õigusteadlaste päevadele, kus tänavu keskendutakse põhiseaduse teemadele.
  • Oktoobris korraldatakse põhiseaduse tundmise uuring.
  • Detsembris toimub inimõiguste aastakonverents põhiõiguste teemal.
  • Ringkonnakohus kutsub koolinoori ja tudengeid võimalusel sügisel kohtuistungitele, kus on keskmes põhiseadusega seotud vaidlus. Pärast istungit selgitab kohtunik soovijatele vaidluse sisu ja põhiseaduse rolli selles vaidluses. Samuti saavad koolinoored ja tudengid panna oma teadmised proovile viktoriinis.

  Põhiseaduse aasta sündmuste ja lühivideotega saab tutvuda põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud veebilehel pohiseadus100.ee.

   

   

  Viimati uuendatud: 27. Mai 2020