Sa oled siin

Põhiseadus 100

Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. 

Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus. Me ei mõtle sellele kuigi tihti, ent tegelikult on just põhiseaduses sätestatud põhiõigused, vabadused ja kohustused need, mis annavad raami meie elu kujundavatele tähtsatele tegemistele ja ettevõtmistele – õpingutele ja tööelule, igaühe eneseteostusele, aga ka suhetele kaaskodanike ja lähedastega. 

Põhiseaduse üle aegade ja ka üle inimese elukaare ulatuv mõju väärib laialdast ja esinduslikku meelespidamist. Seetõttu tähistab justiitsministeerium 2020. aastat põhiseaduse aastana, et tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu pöörame inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.

   

  Mõistagi on juubeliaasta tähtsaim päev 15. juuni, kui möödub sada aastat esimese põhiseaduse vastuvõtmisest, kuid sündmusi ja tegevusi jätkub terve aasta peale.

  • Alates veebruari lõpust tutvustame igal nädalal lühikese videoklipiga mõnd põhiseaduse paragrahvi: üks ühiskonnategelane või paragrahvi mõttega seotud inimene selgitab selle paragrahvi mõtet tema enda ja riigi seisukohalt. Samuti korraldame koolides loenguid, kooliõpilastele toimuvad temaatilised konkursid ja suhtlusmeediamängud, valmib põhiõiguste teemaline lauamäng jm.
  • Vabamu korraldab interaktiivse ja kaasava rändnäituse „Põhiseadus ratastel“, mis tutvustab:
   • esimese põhiseaduse lähtekohti ja sisu
   • vaikiva ajastu põhiseadust ning muudatusi põhiõigustes ja vabadustes
   • õigusriigi olukorda okupatsiooni ajal (vormiliselt demok-raatlikud seadused ja nende kasutamine inimeste vaigistamiseks)
   • 1992. aasta põhiseadust ning selle seost varasemate põhiseadustega ja peamisi uusi teemasid
   • 2004. aasta rahvahääletust ELiga liitumiseks jm

  Näitus, mille programm hõlmab arutelusid ja töötube, tegutseb suurematel rahvaüritustel ja õppeperioodil koolide lähedal, kus saab korraldada õppekavaga seotud haridus-programme. Näitus rändab mööda Eestit mitu aastat.

   

   

   

  • Ringkonnakohus kutsub aasta jooksul koolinoori ja tudengeid kohtuistungitele, kus on keskmes põhiseadusega seotud vaidlus. Pärast istungit selgitab kohtunik soovijatele vaidluse sisu ja põhiseaduse rolli selles vaidluses. Samuti saavad koolinoored ja tudengid panna oma teadmised proovile viktoriinis.
  • Juristide liit korraldab loengusarja põhiõiguste teemadel, keskendudes eelkõige kohustuste ja vabaduste tasakaalule.
  • Kevadel avab rahvusraamatukogu põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamiseks rändnäituse.
  • 23. aprillil avatakse riigikogus põhiseaduse juubelile pühendatud näitus

  • 15. juunil, esimese põhiseaduse vastuvõtmise päeval toimub avalik üritus, kus tutvustatakse põhiõiguste ja ­-kohustuste tasakaalu, ning justiitsministri pidulik vastuvõtt. Riigikogu põhiseaduskomisjon peab riigikogu konverentsisaalis avaliku istungi.
  • Augustis toimub arvamusfestival põhiõiguste ja -vabaduste ning kohustuste teemal.
  • Oktoobris kogunevad õigusvaldkonna spetsialistid üle Eesti õigusteadlaste päevadele, kus tänavu keskendutakse põhiseaduse teemadele.
  • Oktoobris korraldatakse põhiseaduse tundmise uuring.
  • Detsembris toimub inimõiguste aastakonverents põhiõiguste teemal.

   

    

    

    

    

   Viimati uuendatud: 23. Jaanuar 2020