Sa oled siin

Stipendium "Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamat"

Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamatu“ koostamiseks. 30 000 euro suuruse stipendiumiga toetatakse eestikeelset uurimustööd ja väärtustatakse Eesti riikluse ajalugu ning aidatakse kaasa selle uurimisele.

Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimustöö kogemusega isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb justiitsministeeriumile esitada avaldus, elulookirjeldus, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri, ajalooraamatu kontseptsioon, potentsiaalsete kasutatavate allikate ülevaade ja töö valmimise ajakava. Täpsemalt saab konkursitingimuste ja ajalooraamatu kontseptsioonis oodatud teemadega tutvuda allpool. 

Stipendiumi avaldusi oodatakse 15. septembrini aadressile info@just.ee.

Stipendiumitaotlused vaatab läbi ja stipendiumisaajad otsustab teadusekspertidest koosnev stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, riigikohtu arhivaar Toomas Anepaio, justiitsministeeriumi projektijuht Emma Bachmann. Komisjonitööd juhib vanglate asekantsler Priit Kama.

Stipendiumisaaja(d) kuulutab justiitsministeerium välja oktoobris 2021.

Tartu vangla
 

Justiitsministeeriumi ootused ajalooraamatu kontseptsioonile

  • Ajalooraamatus käsitletakse Eesti riigi vanglateenistust, mitte Nõukogude ja Saksa okupatsiooni vanglate ajalugu. Omariiklusele eelnevat aega vanglate arengus ning Nõukogude okupatsiooni perioodi käsitletakse üksnes kui Eesti vanglasüsteemi arengut mõjutanud nähtust. Nõukogude okupatsiooni perioodist tuleks käsitleda ka vanglaametnike tagakiusamist ja hukkamist.
  • Ajalooraamatus on oodatud rahvusvahelise konteksti sissetoomine, arvestades Eesti vanglateenistust mõjutanud karistusteooriate arenguid 20. ja 21. sajandil, sh Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohtu, inimõiguste konventsiooni tõlgendustes.
  • Ajalooraamatu peamine fookus on keskendumine vanglateenistuse töö sisulisele poolele ning missioonile riigi ja teiste õiguskaitseasutuste arengute taustal. Vanglatest kirjutatakse riigi üldise arengu ja kuritegevuse suundumuste taustal. Ajalooraamat peaks sisaldama ülevaadet vanglateenistuse organisatsiooni arengust erinevatel aegadel. Ajalooraamat peaks sisaldama käsitlust taasühiskonnastamise erinevate vahendite kohta, nagu sotsiaalprogrammid, haridus ja töötamine. Oodatud on Eesti vanglateenistuse arengu juures kriminaalhoolduse arengu ja vangide hooldamise seltside tegevuse käsitlemine.
  • Ajalooraamatus lahatakse probleemküsimusi, kommenteeritakse valikuliselt asjakohaseid kriminaalasju (järgides seejuures õigusaktidest tulenevaid isikuandmete kaitse nõudeid), suuremaid põgenemisi jms.
  • Oodatud on arhiiviuuringud, et tuua teaduslikku käibesse uusi andmeid, samuti kaasaegse ajakirjandusliku materjali läbitöötamine kohase allikakriitilise metoodikaga.
  • Oodatud on vanglateenistuse spordiajaloo olulisemate tähiste ja persoonide käsitlus.
  • Ajalooraamatus võiks pöörata eraldi tähelepanu personalile organisatsiooni arengus, sh töötajate haridusele, kvalifikatsiooninõuetele, panusele jm.
  • Ajalooraamat võiks sisaldada käsitlust vanglate geograafiliste asukohtade kohta ning selgitust, miks on üks või teine valik vangla rajamisel tehtud. Tähelepanu võiks pöörata vanglate arhitektuurile. Kirjutades kuritegevuse tõusudest ja langustest tuleks käsitleda ka kohalike inimeste kartust kuritegevuse tõusu pärast.
  • Ajalooraamat võiks sisaldada käsitlust surmanuhtluse täideviimise kohta.
 

Tutvu lähemalt statuudi ja konkursi komisjoniga:

Stipendiumit puudutavate küsimuste korral saab pöörduda Teele Sihtmäe poole (Teele.Sihtmae@just.ee).

 
Viimati uuendatud: 15. Juuni 2021