Sa oled siin

Turvaliste kogukondade Eesti

24. mail toimub Swissotelis konverents "Turvaliste kogukondade Eesti".

Konverentsile on oodatud kõik maakondade turvalisuse nõukogu liikmed ja partnerid, kokku umbes 300 inimest üle Eesti.

Päeva esimesel poolel tutvume teiste riikide kogemusega. Seda tutvustavad Suurbritannia ja Saksamaa esindajad.

Pärastlõunal saavad kõik rääkida kaasa koostöö teemal ja lahata, mis probleeme on võrgustikutöös ilmnenud ja kuidas neid lahendada. Samuti ilmestavad päeva teist poolt lühikesed ettekanded ja videod ning toimub ka ennetusprogrammide ja kogukondlike algatuste laat.

 

Peaettekandjad

 

Nick Axford on vanemteadur ja Dartingtoni sotsiaaluuringute üksuse (DSRU) What Worksi meeskonna juht. Tema meeskond uurib tõendite hindamise ja analüüsi abil (peamiselt juhuslikkuse alusel kontrollitud katsed) tõhusaid sekkumistehnikaid, mille abil parandada laste heaolu. Ta liitus DSRU-ga 1997. aastal. Alates 2006. aastast on ta ajakirja Journal of Children’s Services kaasautor, Varajase Sekkumise Fondi tõendusmaterjali ekspertide kogu liige ja Euroopa ennetusuuringute ühingu nõukogu nõunik. Tal on bakalaureusekraad geograafias ja Euroopa uuringutes, magistrikraad Euroopa sotsiaalpoliitika analüüsis ning doktorikraad sotsiaaltöös ja kriminaalhoolduses. Rahvusvaheline Lapse Indikaatorite Ühing on andnud talle ja Tim Hobbsile Kamermani ja Khani auhinna.

 
 

Frederick Groeger-Roth töötab alates 2009. aastast Saksamaa Alam-Saksi liidumaa kuriteo­ennetuse nõukogu ja justiitsministeeriumi nõunikuna. Tema peamine ülesanne on levitada Alam-Saksi liidumaal hooliva kogukonna ennetusstrateegiat, samuti vastutab ta Saksamaa ennetusprogrammide registri pidamise eest. 1996. aastal lõpetas ta Berliini Vaba Ülikooli sotsioloogiateaduskonna. 1997.–2002. aastal uuris ta noorte vägivalda ja hälbivat käitumist mahajäetud linnapiirkondades ning 2002.–2008. aastal juhtis liidumaa ja riigi tasandil Saksamaa kogukonnatöötajate liitu.

 

Inspiratsioonisõnavõtjad
 

Anneli Kana on MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige ja tugev koolitaja. Ta teab kõike projektide juhtimisest ja kogukonnatöö korraldamisest, teooriast ja plaanimisest kuni teostuseni välja. Tal on magistrikraad psühholoogias ja täiskasvanute koolitaja kutse 6. järk. Ta on projektijuht Kodukandi 2016. aasta projektis „Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus politseitöös“, mis toimub koostöös politsei- ja piirivalveametiga. Igapäevatööd teeb ta MTÜ Metsanurme tegevjuhina. 

Raivo Küüt on alates 2014. aastast siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler. Ta on üks Eesti pädevamaid sisejulgeoleku eksperte ning tal on üle kahekümne­aastane töökogemus nii spetsialisti kui ka tippjuhina. Tema ülesanne oli ka „Eesti siseturvalisuse 2015–2020 arengukava“ väljatöötamise koordineerimine. 2010.–2013. aastal oli ta politsei- ja piirivalveameti peadirektor.

Päevajuht Urmo Reitav on staažikas noorsootöö edendaja, kes on aidanud koostada Eesti kõrgkoolide noorsootöö õppekavu ja neid aineid pikka aega ka õpetanud. Kogukonnatöö ja turvalisus on teemad, millesse ta on panustanud nii koolitaja kui ka projektijuhina UNICEF-is. Praegu töötab ta noorsootöö lektorina Tallinna Ülikoolis ja juhib Viljandimaal hariduse arengufondi. Ta hindab kõrgelt vabatahtlikku tegevust ja usub noorte kaasamisse, osaledes ise vabatahtlikuna mitmes ettevõtmises ja kaasates noori mitmel moel.  

Päeva raportöör Laura Aaben töötab poliitikauuringute keskuses Praxis tervisevaldkonna analüütikuna. Varem töötas ta üle kuue aasta tervise arengu instituudis kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste tervisepoliitika vanemspetsialistina, sealhulgas juhtis kohalike tervise­profiilide metoodika väljatöötamise ja juurutamise projekti. Ta on koostanud kohaliku tasandi jaoks mitu rahvatervise praktika juhendit ning on hinnatud koolitaja ja konsultant. Praxises on tema peamised uurimisvaldkonnad rahvatervise sekkumiste ja poliitikate mõju hindamine ning sotsiaal-, töö- ja tervisepoliitika kokkupuutekohad.

Viimati uuendatud: 13. Juuni 2016