Sa oled siin

Uudised

19.06.2018|Justiitsministeerium

Justiitsminister: elatiste süsteemi tuleb reformida

19.06.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks välja perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse muuta elatise määramise süsteem paindlikumaks ja panna see sõltuma
19.06.2018|Justiitsministeerium

Justiitsminister nimetas ametisse kriminaalpoliitika ja justiitshalduspoliitika asekantslerid

19.06.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas kriminaalpoliitika asekantsleriks taas Kristel Siitam-Nyiri ning justiitshalduspoliitika asekantsleriks senise andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu.
19.06.2018|Justiitsministeerium

Justiitsminister sai põhiseaduskomisjoni heakskiidu Marko Aaviku kandidatuurile AKI juhiks

19.06.2018 Riigikogu põhiseaduskomisjon pooldas Marko Aaviku kandidatuuri andmekaitse inspektsiooni (AKI) peadirektori ametikohale. Justiitsminister Urmas Reinsalu esitab inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise ettepaneku vabariigi valitsusele.

19.06.2018|Justiitsministeerium

Uus otsingusüsteem võimaldab kiirelt leida inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse andmeid

19.06.2018. Alates sellest nädalast on Ametlikes Teadaannetes avaldatud uus otsingusüsteem, mis võimaldab kiirelt ja lihtsalt leida andmeid inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse kohta.
sünge taevas mustatiivuliste lindudega
18.06.2018|Justiitsministeerium

Justiitsminister otsis lahendusi Jämejala psühhiaatriahaigla turvalisusprobleemidele

18.06.2018. Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsel arutasid Jämejala psühhiaatriahaigla turvalisusprobleeme justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, vanglate ja Viljandi haigla esindajad. Kohtumisel lepiti kokku, et esmalt tuleb tagada inimeste ohutus ja haigla patsientide eraelu kaitse. Pikaajaliselt tuleb aga analüüsida, kas sundraviteenuse osutamine vanglaruumides oleks põhiseaduspärane ja kooskõlas inimõiguste standarditega.
Euroopa, vanglateenistuse ja Eesti lipp
18.06.2018|Justiitsministeerium

Sel nädalal kogunevad Jõhvis rahvusvahelisele konverentsile 47 riigi vanglate peadirektorid

18.06.2018. 19.-20. juunil toimub Jõhvis Euroopa Nõukogu liikmesriikide vanglate ja kriminaalhooldusametite peadirektorite 23. konverents, mille fookuses on arutelud vangla ja kriminaalhooldusametite koostöö ning juhtimise üle.
18.06.2018|Justiitsministeerium

Korruptsioonivastane tegevus keskendub avaliku sektori läbipaistvusele ning inimeste teadlikkuse suurendamisele

18.06.2018. Korruptsioonivastase strateegia 2017. aasta aruanne ning uue perioodi rakendusplaan sai valitsuse heakskiidu.
14.06.2018|Justiitsministeerium

14. juunil meenutatakse juuniküüditamise ohvreid

14. juunil peetakse üle Eesti 1941. aasta küüditamise ohvreid meenutavaid mälestustseremooniaid. Tallinnas meenutati ohvreid Toompeal Linda kuju juures ja kujundliku pisarate merega Vabaduse väljakul.
14.06.2018|Justiitsministeerium

Justiitsminister andis valitsusele ülevaate korruptsioonivastase strateegia täitmisest

14.06.2018. Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 raames oli 2017. aastal kõrgendatud tähelepanu all teadlikkuse tõstmine erinevates elanikegruppides, erilist tähelepanu pöörati KOVide ja haridussektori korruptsiooni teadlikkuse suurendamisele.
diktofon ja pressimaterjalid
14.06.2018|Justiitsministeerium

Valitsus saatis isikuandmete kaitse seaduse uuesti parlamendile

14.06.2018. Valitsus esitas Riigikogule uuesti isikuandmete kaitse seaduse, mis annab ajakirjandusele õiguse avaldada isikuandmeid avaliku huvi korral. Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis valitsuse nimel eile eelnõu Riigikogust tagasi, kuna parlamendi menetluse käigus oli sinna lisatud sõna „ülekaalukas“ avalik huvi.

Lehed