Sa oled siin

Anvelt: rahvakohtunikel on oluline roll üldsuse hoiakute kaasamisel kohtumõistmisse

Justiitsminister Andres Anvelt rõhutas rahvakohtunike päeva tähistamiseks pühendatud konverentsil, et rahvakohtunikel on oluline roll üldsuse hoiakute kaasamisel kohtumõistmisse, sest õigusemõistmine peab peegeldama ka üldsuse arvamusi ja seisukohti.

„Eestis on rahvakohtunikele ette heidetud juriidiliste teadmiste puudumist ning seetõttu on leitud, et nende kaasamine ei suurenda õigusemõistmise kvaliteeti. Aga kas meie eesmärk ei olegi kaasata just tavakodanikke õigusemõistmisse?“ rääkis justiitsminister Andres Anvelt. „Kindlasti peaks rahvakohtunikul olema üldised teadmised õigusest, kohustustest ja menetluse põhimõtetest, aga me ei tohiks rahvakohtunikus näha professionaalse kohtuniku konkurenti.“

Anvelt lisas, et täna on kerkinud vajadus arutada, mil viisil oleks võimalik rahvakohtuniku ametit täiendada ja edasi arendada. „Valikud peaksid toetama kohtupidamist tervikuna, sealhulgas õigusmõistmise läbipaistvust ja selle toimimisest arusaamist,“ selgitas justiitsminister. 

Minister tõi välja, et Euroopa Liidu liikmesriikidest osaleb avalikkus õigusemõistmises vähemalt 23 riigis ning seda kas rahvakohtunikena, kohtukaasistujatena, vandekohtunikena või muul sarnasel viisil. Euroopa Nõukogu 22 liikmesriigi põhiseaduses on ette nähtud kodanike ühes või teises vormis osalemine õigusemõistmises.

2011. aastal toimunud rahvakohtunike foorumil allkirjastati Euroopa rahvakohtunike Londoni deklaratsioon, mille eesmärk on kaitsta ja laiendada rahvakohtunike osalemist kohtumõistmises üle Euroopa. Selles deklareeriti, et rahvakohtunike osavõtt on oluline  element igast õigussüsteemist, mis soovib olla läbipaistev ja mõistetav ning maailmas, mis muutub üha enam keerukamaks, tagab jätkuv rahvakohtunike osalemine kohtusüsteemi ligipääsetavuse ja arusaadavuse. Rahvakohtunike foorum on deklaratsiooni tulemusena vastu püüdlustele vähendada või kaotada rahvakohtunike osavõttu Euroopa riikide kohtusüsteemides. „Hea on siinkohal tõdeda, et ka Eesti on eelnimetatud foorumis ja ka deklaratsioonis osaline,“ ütles minister.

Justiitsminister Andres Anvelti kõnet Üle-Euroopalise rahvakohtunike päeva tähistamisele pühendatud konverentsil loe siit.


Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Veel uudiseid samal teemal

vangla välisvaade
08.10.2014|Justiitsministeerium

Viru vanglas suri kinnipeetav

Täna varahommikul leiti Viru vanglas oma kambrist surnuna 33-aastane varavastastes süütegudes kahtlustatav mees.

Justiitsministeeriumi hoone
04.06.2014|Justiitsministeerium

Kohtutäiturile võla vabatahtliku tasumise aeg pikeneb

04.06.2014. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega pikendatakse täitemenetluses nõude vabatahtliku täitmise tähtaega.