Sa oled siin

Avalik konkurss: justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

Ministeeriumide ühishoone.

Riigikantselei kuulutas välja konkursi justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri leidmiseks, kuhu oodatakse kandideerimisavaldusi 1. augustini.

Õiguspoliitika asekantsleri põhiülesandeks on põhiõigusi, riigisisest õiguskorra süsteemsust, õigusloome kvaliteeti ning konkurentsivõimelist majanduskeskkonda väärtustava õiguspoliitika kujundamine ja elluviimine. Asekantsler juhib õiguspoliitika osakonna tööd.

Uue õiguspoliitika asekantsleri peamiseks väljakutseks on õiguse koosloome digitaalse keskkonna loomine ja ellu rakendamine ning õigusloome mahu vähenemise ja kvaliteedi tagamine.

Õiguspoliitika asekantsleriks kandideerida soovijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon õigusteaduse erialal, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ja kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile. Eelistatud on kandidaat, kellel on väga head õigusalased teadmised, oskus õigusloome kujundamisel arvestada digitaalsete lahenduste rakendamisega ja rahvusvahelise suhtlemise kogemus.

Kuulutusega saab põhjalikumalt tutvuda riigikantselei kodulehel.

Kandideerimiseks on vajalik esitada motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; elulookirjeldus; tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta ning essee teemal „Eriolukorra pikaajaline mõju põhiõiguste (sh privaatsusõiguse) tõlgendusele“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotlus tuleb esitada hiljemalt 01.08.2020 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Õiguspoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (riigikantselei) või 620 8133 (justiitsministeerium).