Sa oled siin

Avatud on konkurss kohtuniku- ja kohtunikukandidaadi kohtadele

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kahele Tartu maakohtu, ühele Viru maakohtu, ühele Harju maakohtu ja ühele Tartu halduskohtu kohtunikukohale. Ühtlasi on avatud konkurss ühele Viru maakohtu kohtunikukandidaadi kohale.

Kohtuniku konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Täiendavat informatsiooni kohtunikukohtade konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

Kohtunikukandidaadi konkursil osalemiseks tuleb kohtute seadusest lähtuvalt (§ 47 ning § 61 lg 1 ja 2) esitada justiitsministrile avaldus, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia ning kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeet.

Dokumendid tuleb esitada märgusõnaga “Kohtunikukandidaadi konkurss” justiitsministeeriumile aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või elektrooniliselt aadressil info@just.ee. Täiendavat informatsiooni kohtunikukandidaadi konkursi kohta on võimalik saada telefonil 680 3117.

Kohtunikukandidaadid läbivad kaheaastase ettevalmistusteenistuse, mille eesmärgiks on vajalike teadmiste omandamine ning isiku kohtunikuametisse sobivuse väljaselgitamine. Ettevalmistusteenistuse ajal kaasatakse kohtunikukandidaadid erinevate kohtuastmete kohtuasjade ettevalmistamisse. Nende ettevalmistusteenistus lõpeb kohtunikueksamiga.

Kohtunikuks ja kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeedi leiate Riigikohtu veebilehelt.

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee