Sa oled siin

Avatud on konkurss kuuele kohtunikukohale

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu kohtunikukohale, kahele Tartu maakohtu kohtunikukohale ning ühele Tartu ringkonnakohtu kohtunikukohale.


„Harju ning Tartu maakohtutes on viimase aasta jooksul kasvanud nii ajamahukate üldmenetluste arv kriminaalasjades kui ka keerulisemate tsiviilasjade arv,“ sõnas justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik. „Selleks, et suurenenud töökoormusega toime tulla on vajalik suurendada ametisolevate kohtunike arvu.“

„Tartu ringkonnakohus aga vajab uut kohtunikku seetõttu, et kohtu endine esimees Ivo Pilving nimetati alates 1. veebruarist Riigikohtu kohtunikuks,“ selgitas Aavik.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on üleval Riigikohtu veebilehel.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee