Sa oled siin

Avatud on konkurss viiele kohtunikukohale

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kahele Tartu maakohtu, ühele Viru maakohtu, ühele Harju maakohtu ja ühele Tartu halduskohtu kohtunikukohale.


Kohtuniku konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele.

Dokumendid tuleb saata Riigikohtu esimehe nimele Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on „Kohtute seaduse“ paragrahvides 47-56.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukohtade konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi leiate Riigikohtu veebilehelt.

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee