Sa oled siin

Eelnõu tõhustab kriminaalasjade lahendamist

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste paketi, mis parandab võistleva kohtumenetluse kvaliteeti ning kaitseb paremini kriminaalmenetluse osapoolte huve.

„Tuleb tunnistada, et võistleva menetluse ülevõtmine mõned aastad tagasi jõustunud kriminaalmenetluse seadustikuga toimus mõnevõrra puudulikult,“ sõnas justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Heili Sepp. „Peamine põhjus on see, et üle jäid võtmata mitmed esmapilgul ehk ebaolulised detailid, mille puudumine on aga praktikas põhjustanud tõsiseid menetluslikke tõrkeid.“

Sepa sõnul on üheks peamiseks uuenduseks võimalus deponeerida kohtuniku juures tunnistaja ütlused juba kohtueelse menetluse ajal ning arvestada neid siis hiljem tõendina ka kohtus. „Lihtsalt öeldes parandame selle vea, et kui täna võib juhtuda, et varem põhjaliku tunnistuse andnud isik „unustab“ istungil äkki kõik sündmusega seonduva või hoiab hirmust mõne kohtualuse ees menetlusest kõrvale, siis kohtul ei ole võimalik tema varasemaid tunnistusi arvesse võtta.“

Eelnõu võimaldab ka teatud juhtudel jätta kohtusse kutsumata alaealisi ning kasutada tõendina nende uurimise ajal antud ja videosse võetud ütlusi. „Eriti oluline on selline võimalus just vägivalla või seksuaalsusega seotud juhtumite puhul ning siis, kui laps on vaimupuudega või psüühikahäiretega,“ ütles Sepp.

Eelnõu tõhustab ka kaitset nn toimikute avalikkuse ette lekkimise eest, seda eelkõige toimikus sisalduvate isikuandmete kaitseks.

„Kuna täna antakse kogu toimikust koopia ka kahtlustatavale, siis on näiteks tunnistajate ja kannatanute andmed, mis toimikus sisalduvad täiesti kaitseta. Kahtlustatav saab toimikut kopeerida ja levitada nii, nagu ise soovib,“ selgitas Sepp. „Eelnõuga keelatakse koopiate tegemine kahtlustatavale või süüdistatavale, neile jääb võimalus tutvuda toimikuga kaitsja vahendusel.“

Eelnõu muudab lisaks kohustuslikuks kohtuistungite helisalvestamise, millest saab protokolli lahutamatu lisa. See muudatus peaks lahendama praktikas laialdaselt esinenud probleemid, kus istungite protokollimine aeglustab menetlust ning ei taga piisavat täpsust.

Samuti laiendab eelnõu videokonverentsi kasutamist kohtuistungitel, võimaldades seda teha ka näiteks tõkendi ja muu sellise küsimuse arutamiseks või vastastamiseks.

Lisaks on eelnõus välja pakutud veel hulk muudatusi, millega tagatakse isikute õiguste parem kaitse. Need muudatused puudutavad muuhulgas asitõendite tagastamist, kohtu all olemise ajal vahi all pidamise piiranguid, elukohast lahkumise keeldu ning psühhiaatrilise sundravi kohaldamist. Samuti tõhustab eelnõu isikutelt immuniteedi äravõtmise protsessi.

Lisainfot on võimalik lugeda siin.
Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee