Sa oled siin

Eesti aitab luua elektroonilist piiriülest kohtumenetlust

Justiitsministeeriumi ning registrite- ja infosüsteemide keskuse spetsialistid juhivad ühte osa Euroopa Liidu piiriülesest IT projektist e-CODEX, mille eesmärgiks on muuhulgas luua võimalused digitaalseks piiriüleseks kohtumenetluseks.


Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul on tegemist väga olulise projektiga. „Meie ülesandeks on juhtida elektroonilise isikutunnistuse ja digiallkirja alaste lahenduste väljatöötamist, mida saaks rakendada Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis. Meie lõppeesmärk on see, et kõik Euroopa Liidus elavad inimesed saaksid tulevikus selle portaali kaudu elektrooniliselt oma nõuetega teiste liikmesriikide kohtute poole pöörduda.“

Asekantsleri sõnul on piiriüleste kohtuvaidluste pidamine praegu väga keeruline. „Võtame näiteks olukorra, kus turismitalus ööbivad välismaalased on lõhkunud majutusasutuse vara ning keelduvad seda hüvitamast. Selleks, et hüvitist nõuda peab turismitalu omanik tänasel päeval pöörduma paberil avaldusega välisriigi kohtusse ning läbima seal keerulise menetlusprotsessi.“

„Meie soovime, et oma õiguste kaitseks teise riigi kohtusse pöördumine oleks tulevikus lihtsam ja inimesed ei lööks käega lihtsalt seetõttu, et nad peavad asju ajama välisriigi kohtus. Seetõttu on loomisel elektroonilised võimalused nõude esitamiseks ning menetlemiseks,“ selgitas Aavik.

Selleks, et nimetatud elektroonilised võimalused saaksid teoks on esmalt vaja välja töötada väga turvalised tehnilised lahendused andmevahetuseks ning lahendada probleemid seoses piiriülese elektroonilise isikutunnistuse ning digiallkirjaga.

„On heameel tõdeda, et meie välispartnerid hindavad Eesti kogemust elektroonilise isikutunnistuse ja digiallkirja valdkonnas väga kõrgelt, mistõttu on eestlastele usaldatud liidri roll selles küsimuses,“ ütles Aavik. Ta lisas, et põhiline sisuline töö lahenduse väljatöötamiseks algab juba käesoleval kuul. Projekti kogupikkuseks on planeeritud kolm aastat. 

Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgiks arendada välja koostalitusvõime erinevate justiitsorganite vahel Euroopas ning parendada kodanike ja ettevõtjate juurdepääsu nii Euroopa Liidu kui ka erinevate liikmesriikide õigusinformatsioonile ja elektroonilistele õigusteenustele.

E-CODEX projektis osalevad lisaks Eestile veel Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, T¹ehhi, Türgi ja Ungari ning Euroopa advokaatide kutseühing (CCBE) ja Euroopa notarite kutseühing (CNUE). E-CODEX projekt on osaliselt finantseeritud Euroopa Komisjoni ICT PSP programmist, mille eesmärgiks on innovatsiooni ja konkurentsivõime stimuleerimine läbi kodanike, ettevõtjate ning valitsusasutuste poolt informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogia kasutamise arendamise toetamise.

Möödunud nädalal toimus Düsseldorfis justiitsvaldkonna piiriülese IT projekti e-CODEX esimene üldkogu, kus osapooled arutasid projekti käimalükkamisega seotud küsimusi.

Lisainfo projekti kohta on üleval veebilehel: http://www.e-codex.eu/.
Euroopa e-õiguskeskkonna portaal asub aadressil: https://e-justice.europa.eu/.  

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee