Sa oled siin

Eesti kaugkohtuistung hakkab reklaamima Euroopa e-Justice’i portaali

Tallinnas filmiti Euroopa Liidu Nõukogu tellimusel valmivat videot, mis hakkab tutvustama uut Euroopa e-õiguskeskkonda e-Justice.


„Videos näidatakse, kuidas Eestis asuv tunnistaja annab videokonverentsitehnika abil ütlusi välismaal toimuval kohtuistungil,“ sõnas justiitsministeeriumi nõunik Jaana Sahk. „E-Justice’i portaali eesmärk on selliste näidete ja vastastikuse infovahetuse abil lihtsustada Euroopa riikide õiguskaitseorganite koostööd ning pakkuda kodanikele kergemat ligipääsu liikmesriikide õigusinfole.“

Sahki kinnitusel on Eestis kasutatud videokonverentsi võimalusi kohtumenetlustes juba neli aastat. „Eesti esimene riigipiire ületav kaugkohtuistung peeti 2005. aasta septembris Soomega ning nüüdseks on sellest saanud igakuine praktika. Lisaks on menetlusosaliste kaugülekuulamist praktiseeritud Rootsi, Läti, Venemaa, Saksamaa, Poola ja Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganitega.“

Tehniliselt on Eesti valmis pidama kaugkohtuistungeid iga maailma riigiga. „Loodame, et valmiv e-õiguskeskkonna video inspireerib kõiki riike kasutama videokonverentsi võimalusi kohtumenetluses üha rohkem,“ lisas Sahk.

Kaugkohtuistungi näol on tegu istungiga, kus kohtust kaugel, näiteks välismaal või kinnipidamisasutuses viibivad osapooled on kaasatud kohtuasja arutamisse videoühenduse vahendusel. Selline süsteemi muudab kohtumenetluse tunduvalt kiiremaks, mugavamaks, turvalisemaks ja odavamaks.

Kaugkohtuistungit võimaldav videokonverentsi komplekt on olemas kõikidel Eesti kohtutel. „Enim kasutatakse videokonverentsi võimalusi vangidega seotud istungitel. See tähendab, et vangi ei pea kohtusaali kohale tooma, vaid ta saab ka vanglas viibides videokonverentsi vahendusel istungil osaleda,“ selgitas Sahk.

E-Justice’i portaal on esialgu infoveeb: igal liikmesriigil on oma leheküljed, kus tutvustatakse liikmesriigi õigussüsteemi, õiguselukutseid, menetlusi jms. Tulevikus soovitakse portaali kokku koguda kõikide EL-i liikmesriikide õigusinfo ning luua üks keskkond, kust nii õiguspraktikud kui ka kodanikud saavad kiiret ja ajakohast infot teiste liikmesriikide õigussüsteemide ja õigusasutuste kohta.

„Muu hulgas plaanitakse portaali luua võimalus teostada otsinguid eri liikmesriikide andmebaasidest, näiteks äriregistrist, kinnistusraamatust ja tõlkide andmebaasist,“ sõnas Sahk.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal avatakse käesoleva aasta detsembris, siis toimub ka tutvustusvideo esmaesitlus. Koos Eestiga on videos esindatud veel nelja EL-i liikmesriigi projektid.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee