Sa oled siin

Eesti toetab Euroopa Liidu IT-ameti eu-Lisa laienemist justiitsvaldkonda

30.10.2020. Valitsuse liikmed toetasid eilsel kabinetinõupidamisel Euroopa Liidus piiriüleste justiitsvaldkonna IT-lahenduste üleandmist IT-ametile eu-LISA.

Kaheksa aasta eest aktiivset tööd alustanud amet on senini tegutsenud peamiselt siseturvalisuse valdkonna IT-lahendustega. Tegu on Euroopa Liidu IT- ametiga, mille peakontor asub Tallinnas ning süsteemide tehniline arendus ja haldus toimub Strasbourgis.

„Kuna justiitsvaldkonna piiriüleste süsteemide arendamiseks ja haldamiseks on senini IT-amet puudunud ning andmevahetuseks tehniliste lahenduste loomine on toimunud üksnes liikmesriikide enda eestvedamisel, on ameti senise tegevuse laiendamine piirülestele justiitssüsteemidele oluline samm justiitsvaldkonna digitaliseerimises. Ühtlasi võimaldab see saavutada koostalitlusvõime kahe olulise valdkonna vahel,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Justiitsvaldkonnas on piiriülese andmevahetuse vajadused ajas järjest suurenenud – selleks on andnud tõuke ka erinevad Euroopa Liidu algatused. Algatatud on projekt e-tõendite taotluste piiriüleseks vahetamiseks kriminaalmenetlustes ning ühtlasi on vastuvõtmise etapis tsiviilasjades dokumentide kättetoimetamise ja tõendite kogumise määrused.

Selleks, et amet hakkaks haldama justiitsvaldkonna süsteeme, on vajalik läbi viia mitmed muudatused. „Muutmist vajavad nii õigusaktid, IT-ameti senine juhtimismudel ning justiitsvaldkonna süsteemide arendamisele ja haldamisele peab tekkima iseseisev eelarve. Meil on valitsuse tasandil kokkulepe nüüd olemas ning oleme valmis üheskoos selle eesmärgi nimel liikuma, et 2023. aastal saavutada IT-ameti pädevuste laiendamine ka justiitsvaldkonnale,“ selgitas Aeg.