Sa oled siin

Eesti toetab justiitsvaldkonna digitaliseerimist Euroopa Liidus

EL lipud

9.10.2020. Täna videosilla vahendusel toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel arutati justiitsvaldkonna digitaliseerimise olulisuse üle.

„COVID-19 kriis on ilmekalt näidanud, et õiguskaitse kättesaadavuse tagamisel on suur roll justiitsvaldkonna digitaliseerimisel. See võimaldab justiitssüsteemide efektiivsust ja toimimist parandada. Selle eesmärgi saavutamiseks on eelkõige vaja tõsta liikmesriikide digitaliseerituse taset, mistõttu kavatsen ka riigisiselt õiguskaare digitaliseerimist jätkata,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Eesti toetab ka tehisintellektil põhinevate tehnoloogiliste lahenduste, näiteks masintõlke, arendamist ja kasutamist õigusvaidluste lahendamisel ning kohtute tööprotsesside tõhustamisel.

„Lihtsam ja kiirem infovahetus ning lühemad menetlusajad õigusemõistmisel on oluline tegur õigusriigi toimimisel. Lisaks siseriikliku digitaliseerimise taseme tõstmisele on paralleelselt oluline e-Codex´i kui justiitsvaldkonna peamise andmevahetuskanali edasiarendamine nii kasutusvõimaluste kui tehnilise võimekuse suurendamise seisukohalt, samuti selle jätkusuutlikkuse tagamine,“ rääkis Aeg.

Tänasel kohtumisel arutati ka ELi strateegiat laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks, anti ülevaade Euroopa Prokuratuuri töölehakkamise hetkeseisust, e-tõendite teemast ja põhiõiguste harta järeldustest seoses tehisintellektiga ja digitaalsete muutustega.