Sa oled siin

Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

Riigi Teataja veebileht

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus on kustunud, isikuandmed eemaldatud, ja puhastatud lahendid uuesti kättesaadavaks tehtud.  

„Kui inimene saab kas väärteo või kuriteo eest karistada, siis teatud aja möödudes karistus kustub. Väärtegude puhul on see aeg lühem, kuritegude puhul pikem, kuid inimeste põhiõiguste tagamiseks on oluline see, et karistuse kustumise järel registrist ei oleks andmed selle kohta enam ka mujalt kättesaadavad. Teatud karistusseadustiku paragrahvides süüdi mõistetud inimese nime ei asendata. Näiteks ei asendata mõrva ja seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud isikute andmeid,“ ütles justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep. 

Mai lõpu seisuga eemaldasid registrite ja infosüsteemide keskus koos Texta OÜga justiitsministeeriumi korraldusel isikuandmed automaatselt 79 049 lahendist ja avalikustasid need seejärel uuesti kohtute infosüsteemis ja Riigi Teataja portaalis.

Masspuhastamine puudutas esimese ja teise astme kohtute kriminaal- ja väärteoasju. Üle 5000 kohtulahendi olid sellised, mida ei saanud „masinaga“ puhastada ja nendega tegelevad eraldi kohtutest valitud ametnikud.

„Järgmisena töötame välja lahendust,  mis eemaldab kõigist avalikustamisele kuuluvatest kohtulahenditest isikuandmed automaatselt. Lisaks peab selle projekti käigus valmima lahendus, mis karistuse arhiveerimisel käivitab lahendi puhastamise ja uue avalikustamise,“ lisas Peep.

Hetkel on veel veebis üleval riigikohtu lahendid, millest isikuandmete eemaldamise arendustööd käivad.