Sa oled siin

Erakonnad peavad nüüdsest nimekirju jooksvalt uuendama

Tulenevalt aasta algusest jõustunud seadusemuudatust peavad erakonnad nüüd oma nimekirju mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri juures jooksvalt ajakohastama.


Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul esitasid erakonnad varem oma liikmete nimekirja vaid ühe korra aastas. „Varasemalt tuli erakondadel esitada oma 1. jaanuari seisuga nimekiri asukohajärgsele registriosakonnale sama aasta 1. veebruariks. Ilmselgelt tähendas see, et tegemist ei olnud ajakohase nimekirjaga.“

„Vastavalt aasta algusest jõustunud seadusemuudatustele tekivad nüüd aga erakonna liikme õigused ja kohustused liikme nimekirja kandmisega ja lõpevad seal märke tegemisega liikmelisuse lõppemise kohta, välja arvatud isiku surma korral,“ selgitas Aavik.

Seega on nimekirjal nüüdsest õigustloov tähendus, mis omakorda tähendab, et kui isikut ei ole registri juures olevas erakonna liikmete nimekirjas, ei ole ta erakonna liige. Lisaks tähendab see, et kui isik on registri juures olevas nimekirjas, siis on ta erakonna liige kuni nimekirjast välja arvamiseni.

Kuna isik saab erakonna liikmeks ja tema liikmelisus lõpeb nimekirja vastava märke tegemise hetkest, tuleb erakondadel hakata muudatusi registri juures tegema jooksvalt ja tihedalt ning nimekirjas tehtud muudatused avalikustatakse registris viivitamata.

Seadus näeb erakonna juhatusele ette ka võimaluse volitada liikmete sisestamiseks teist isikut. See annab uuele lahendusele teatud paindlikkuse, võimaldades erakonna juhatusel tegeleda oma igapäevategevustega.

„Ühtlasi rõhutan siinjuures, et lisaks erakondadele saab iga inimene ka ise taotleda enda nimekirjast välja arvamist otse registrilt, kui erakond teda mingil põhjusel nimekirjast välja ei arva,“ ütles Aavik.

Seega, kui keegi leiab, et tema nimi on mõnes nimekirjas, kus see kindlasti olema ei peaks, tuleb tal registrile lihtsalt vastav avaldus teha.

„Lõpetuseks tuletame meelde, et register vaid peegeldab neid nimekirju, mida erakonnad registri juures peavad. Registril endal ei ole üldjuhul pädevust tagada seda, et esitatud andmed on korrektsed või isegi tõele vastavad – selle eest vastutab erakond,“ sõnas asekantsler.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee