Sa oled siin

Esitage kodanikujulguse aumärgi kandidaate!

Justiitsministeerium annab sel aastal taas välja kodanikujulguse aumärke. Ka teie võite esitada oma kandidaadi.


Kodanikujulguse aumärgiga väärtustab riik kodanike julgust sekkuda kuriteoolukordadesse ja abistada kuriteoohvreid. Aumärgid annab üle justiitsminister pidulikul üritusel novembris.

2008. aastal anti kodanikujulguse aumärgid Sulev Saarnale, Jaagup Pungale, Ingemar Osile, Kristo Koskinenile, Meelis Kelderile ja Viktor Ku¹nerjovile. Jaagup Pung, Ingemar Osi, Kristo Koskinen, Meelis Kelder näitasid üles julgust ja meelekindlust, kui aitasid politseinikel tabada vanainimeselt käekoti varastanud mehe. Võru 10–13-aastased noormehed leidsid üles ka näpatud koti, mille varas oli põõsasse visanud. Sulev Saarna pidas kinni tema majanaabrit, eakat naisterahvast haamriga rünnanud meesterahva. Saarna hoidis ründajat kinni kuni politsei kohalejõudmiseni. Viktor Ku¹nerjov sai hakkama julge teoga, kui aitas kinni pidada röövi väga tähtsa tunnistaja. Tänu tema tegevusele tuvastati ka röövi toime pannud isik.

Aumärk võidakse anda:
1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2) kurjategija kinnipidamise eest;
3) kuriteoohvri abistamise eest;
4) muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisel.

Ootame teie ettepanekuid hiljemalt 16. oktoobriks 2009 e-mailile reilika.tintse@just.ee. Oma ettepanekus pange lühidalt kirja, kelle esitate aumärgi kandidaadiks ning miks peate teda aumärgi vääriliseks. Laekunud ettepanekud vaatab läbi aumärkide kandidaatide hindamise komisjon.

Vaadake lisainfot ka: http://www.kuriteoennetus.ee/38906.

Aktiivset osalemist!