Sa oled siin

Huvide deklaratsiooni esitasid tähtajaks 80% kohustatutest

Inimesed arvuti taga

9.06.2020. Justiitsministeeriumi andmetel esitasid õigeaegselt ehk 1. juuniks huvide deklaratsiooni 80% selleks kohustatud ametikohtadel olevatest inimestest. 

Registrisse on sellel aastal kantud 5191 ametikohta, kellel on huvide deklareerimise kohustus. 1. juuniks esitas oma deklaratsiooni 4163 ametikohta. Huvide deklaratsioon oli esitamata 1020 ehk 20% ametikohtadest.

Justiitsminister Raivo Aeg tõi välja, et huvide deklaratsiooni mitteesitamine ametiisikule karistust kaasa ei too, kuid on üks avaliku kontrolli vahenditest. „Siiski võiks asutused ja deklaratsioonide kontrollijad jälgida, et ametiisikud korruptsioonivastast seadust ja selle alusel pandud kohustust täidaksid.“

Tähtajaks olid oma deklaratsiooni esitanud vaid kümne asutuse ametikohad kokku 109-st. Õigeaegselt olid deklaratsioonid esitanud justiits-, kultuuri- ja sotsiaalministeerium, Eesti Pank, haigekassa, riigikontroll, PRIA, häirekeskus, Pärnu maakohus ja Vormsi vallavalitsus.

Esitamata olid jäänud eelkõige kohalike omavalitsuste ametikohtade deklaratsioonid ehk 88%. Valitusasutuste ametikohad moodustasid mitteesitanutest 10% ning põhiseaduslike institutsioonide omad 2%. Ametikoha järgi oli kõige enam esitamata jäänud KOV volikogu liikmete deklaratsioone, neid oli kõigist mitteesitanutest 446 eh 46%.

Huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg on igal aastal 31. mail. Huvide deklaratsiooni peavad seaduse järgi esitama president, riigikogu liige, valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, presidendi kantselei direktor, riigikogu kantselei direktor, valitsusasutuse juht, ministeeriumi kantsler ja riigikantselei direktor. Kohalike omavalitsuste ametiisikutest peavad deklaratsiooni esitama vähemalt kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtajaks esitamata jätmine on keelatud. Samuti ei tohi deklaratsioonis esitada valeandmeid ning varjata informatsiooni, mis on oluline korruptsiooniohu hindamiseks.