Sa oled siin

Järgmisest aastast saavad Eesti inimesed elektrooniliselt pöörduda teise Euroopa Liidu riigi kohtusse

Sel neljapäeval ja reedel koguneb Tallinnas Euroopa Liidu piiriülese IT projekti e-CODEX üldkogu, millel tehakse vahekokkuvõtted piiriülese kohtupidamise elektrooniliste lahenduste väljatöötamisest, kus Eestil on kandev roll piiriülese elektroonilise allkirja arendusel.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on oluline, et ühtses Euroopa Liidus saaks vähese vaevaga piiriüleselt ka oma õigusi kaitsta. „Inimesed saavad Euroopas üha rohkem vabalt liikuda ning asju ajada. Samamoodi peavad lihtsustuma ka võimalused oma õiguste kaitseks kohtus. Näiteks, kui üks Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik on jäänud võlgu või tekitanud muud kahju mõnele Eesti inimesele või ettevõttele, peab saama teda panna võimalikult vähese vaevaga ja bürokraatliku takistuseta seda võlga tasuma või kahju hüvitama. Siin tulebki appi e-CODEX projektiga saadud lahendus,“ ütles Michal.

„Hetkel on oma õiguste kaitsmine mõnes teises Euroopa Liidu riigis keeruline, kulukas ja paljudele üle jõu käiv ettevõtmine, kuid juba 2013. aastal peaks eurooplastele avanema Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis uus teenus, mille kaudu saavad inimesed edaspidi lihtsamalt ja kiiremini oma õigusi kaitsta teiste liikmesriikide kohtutes. Uue teenuse käivitudes saavad nad selle keskkonna kaudu pöörduda oma nõuetega teise liikmesriigi kohtusse, saades esitada nii nõude, kui muud materjalid elektrooniliselt,“ lausus minister.

Eesti panustab sellesse projekti piiriülese elektroonilise allkirja lahenduse arendamise juhtimisega, sest Eesti digiallkirja lahendus on juba hästi käivitunud ning võimaldab nüüd oma kogemusi jagada ka üleeuroopalises projektis.

Neljapäeval alanud üldkogul annavad tööpakettide juhid (sh Eesti) ülevaate juba tehtud tööst ja järgmistest sammudest ning tutvustatavad projektipartneritele e-CODEXi teenuste prooviperioodi  ettevalmistusi ja sellele esitatavaid nõudeid. 2013. aastal võimaldatakse esmast keskkonda kasutada kõigil Euroopa Liidu riikide kodanikel ning seda kasutavate liikmesriikide kohtutel.

Projekti tulemusena saavad ka Eesti kodanikud esitada elektroonilisi piiriüleseid avaldusi Euroopa maksekäsumenetluses ja Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlustes.

Üldkogul osalevad kõik projekti partnerid ehk esindajad Eestist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, T¹ehhist, Ungarist, Maltalt, Kreekast, Portugalist, Hollandist, Belgiast, Rumeeniast, Austriast, Hispaaniast, Türgist ja Euroopa Liidu Notarite Ühingust ning Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogust.

e-CODEX on Euroopa Komisjoni poolt kaasfinantseeritav projekt, millega Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgiks arendada välja koostalitusvõime erinevate justiitsorganite vahel Euroopas ning parendada kodanike ja ettevõtjate juurdepääsu nii Euroopa Liidu, kui ka erinevate liikmesriikide õigusinformatsioonile ja elektroonilistele õigusteenustele.

Üldkogu võõrustajaks on Justiitsministeerium, kes korraldab kohtumist koos registrite ja infosüsteemide keskusega.