Sa oled siin

Justiitsministeerium ja advokatuur kutsuvad stipendiumiga Ida-Virusse noori juriste

 Justiitsministeerium ja Eesti Advokatuur panevad Tartu Ülikooli tudengitele välja 10 500 euro väärtuses stipendiumid, mille eesmärgiks on aidata kaasa advokaatide ja kohtunike järelkasvule Ida-Virumaal.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on valitsus Ida-Virumaa arengu oma erilise tähelepanu alla võtnud ning üks osa Ida-Viru arengukavast on kvaliteedi tõstmine õigusvaldkonnas.

„Ilmselt ei ole utoopiline tahta, et ka advokaadina töötaks seal inimesed, kes valdavad vabalt riigikeelt ja Eesti Vabariigi seadusi. Kohtutes ja prokuratuuris see nii on, meie eesmärk on seal aga kogu õigusteenuse kvaliteeti püsivalt parandada. Haritud juristide olemasolu Ida-Virumaal on oluline kõigile, muidu jätkuvad endiselt anekdootlikud lood advokaatidest, kes kliendi kaitseks kasutavad Dostojevskit, aga mitte Eesti seadusi," rõhutas Michal 

Minister ütles, et juba eelmise aasta kevadel alustas tööd Ida-Virumaa piirkonnas kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavuse parandamise töögrupp, kuhu kuuluvad ministeeriumi, advokatuuri, kohtute ja prokuratuuri esindajad.

„Töögrupi üheks ettepanekuks oli advokatuuri juurde sihtkapitali loomine, mille kaudu saaks motiveerida õigusteadust õppivaid magistriõppe üliõpilasi tööle asuma Ida-Virumaa piirkonda. Ühe stipendiumi maksmiseks on raha eraldanud advokatuur, teist stipendiumi finantseerib justiitsministeerium kohtute eelarve reservist. Mõne aja pärast kavatseb stipendiumisüsteemiga ühineda ka prokuratuur,“ selgitas Michal.

Advokatuuri esimees Toomas Vaher ütles, et stipendium määratakse aastas kahele Tartu Ülikooli päevases õppes õppivale magistrandile kogu õpingute ajaks ehk kaheks aastaks.

„Stipendiumi suurus ühele magistrandile on 5250 eurot, millest pool makstakse välja magistriõppe esimesel aastal ja pool magistriõppe teisel aastal. Stipendiumi saanud üliõpilased peavad kahe kuu jooksul peale oma magistriõpingute lõpetamist asuma vähemalt kaheks aastaks tööle Ida-Virumaa kohtus või advokaadibüroos,“ rääkis Vaher.

Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane Eesti Advokatuurile kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada CV, bakalaureusekraadi omandamist tõendav dokument, bakalaureusetöö kokkuvõte ja motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos või kohtus, kuid avaldatud töökoha eelistus ei ole stipendiaadile siduv.

Avaldus stipendiumi määramiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada Eesti Advokatuurile hiljemalt käesoleva aasta 8. juuliks aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.

Stipendiumi saajad otsustatakse hiljemalt ühe nädala jooksul pärast õigusteaduse magistrantuuri vastuvõetute nimekirjade avalikustamist Tartu Ülikooli veebilehel.

Sel aastal on tegemist Ida-Viru stipendiumide pilootprojektiga. See on ka põhjus, miks sel kevadel saavad stipendiumeid taotleda vaid Tartu ülikooli päevase magistriõppe tudengid – nimelt sobitus projekt praegu just selle sisseastumiskavaga. Kui stipendiumide projekt edukaks osutub, on edaspidi aga kindlasti plaanis teha koostööd ka teiste ülikoolide ja õppevormidega.


Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590