Sa oled siin

Justiitsministeerium kutsub esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate

Justiitsministeeriumi hoone

Justiitsministeerium kutsub taas inimesi üles esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaadiks tublisid inimesi, kes on aidanud ära hoida kuriteo, pidanud kinni kurjategija või toetanud kuriteo ohvrit. Kandidaate saab esitada 17. oktoobrini. 

„Kodanikujulguse aumärgi väljaandmine on kujunenud iga-aastaseks ilusaks traditsiooniks vaprate kodanike tunnustamisel. Oleme aumärki välja andnud juba kümme aastat. Nii kutsume seegi kord üles esitama meile kandidaadiks inimesi, kes on julgenud sekkuda kuriteo toimepanemisse,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Eelmisel aastal said erinevate julgete tegude eest aumärgid seitse meest, kellest üks aitas kinni pidada varga, üks aitas peksmise ja üks röövi ohvriks langenud inimest. Kahel korral aitasid kaks noormeest noarünnaku ohvriks langenud inimesi. 

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja alates 2004. aastast.

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on ära hoidnud kuriteo või takistanud selle toimepanemist, aidanud kinni pidada kurjategijat, abistanud kuriteoohvrit või aidanud muul moel suurendada teiste inimeste turvatunnet.

Ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta ootame posti teel märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 17. oktoobriks aadressil Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn või e-mailil kart.repponen@just.ee.

Täpsemat infot kodanikujulguse aumärkide kandidaatide esitamise kohta leiab kriminaalpoliitika veebist. Samal aadressil saab pikemalt lugeda ka eelmistel aastatel aumärgi saanute lugusid.