Sa oled siin

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi ettevõtluserialade õppekavade analüüsiks

Mees hoidmas portfelli.

20.03.2020. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et analüüsitaks ülikoolide ettevõtluserialasid ja seda, kuidas on neis käsitletud ärieetika, korruptsiooni ja majandusalaseid süütegusid puudutavaid teemasid.

Analüüsitavate teemade lähevad eelkõige korruptsiooniküsimuste, kuid ka maksu-, äriühingute, rahapesu, konkurentsialaste süütegude käsitlemine õppekavades ja kuivõrd on neis selliste süütegude ennetamisele tähelepanu pööratud.

Lisaks peab pakkuja analüüsi tulemusena tegema ettepanekud õppekavade täiendamiseks nii, et ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude teemad sisalduksid õppekavades ning kuidas neid teemasid õppekava ainetesse integreerida. Analüüsi tulemusena pakub analüüsi tegija välja võimalikud õppematerjalid, mida ei tule küll ise välja töötada, aga peab kokku koondama.

Analüüs tuleb koostada koos vähemalt ühe ettevõtluse või ärisuuna õppekavasid õpetava Eesti avalik-õigusliku ülikooliga, kes on nõus ka vastavaid teemasid ning ettepanekuid oma õppekavasse integreerima.

Pakkumuskutse koos täpsema eesmärgi, uurimisküsimuste ning plaanitud maksumusega leiab siit. Justiitsministeerium ootab pakkumisi uuringu läbiviimiseks hiljemalt 10.04.2020 e-posti aadressil konkurss@just.ee.

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun e-kiri aadressile katlin.kruusmaa@just.ee.