Sa oled siin

Justiitsministeerium otsib avaliku õiguse talituse juhatajat

Avaliku õiguse talituse juhataja põhiülesanneteks on õigusloome avaliku õiguse valdkonnas ja talituse töö juhtimine.

Õiguspoliitika osakonna ülesandeks on kavandada ja ellu viia riigi õiguspoliitikat, koordineerida õigusloomet ja koostada õigusaktide terviktekste. Avaliku õiguse talitus vastutab õiguspoliitika väljatöötamise ja ellurakendamise eest riigi- ja haldusõiguse valdkonnas. Avaliku õiguse talituse ülesannetega saab tutvuda siin

Sobivalt kandidaadilt eeldame:

  • magistrikraadi või sellega võrdsustatud õigusalast akadeemilist kõrgharidust,
  • häid teadmisi avalikust õigusest ning õigusloomealast töökogemust,
  • väga head analüüsi- ja terviku nägemise võimet, iseseisvust töös ning initsiatiivikust,
  • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui ka kirjas,
  • eesti keele oskust kõrgtasemel,
  • saksa, prantsuse ja/või inglise keele oskust juriidilise kirjandusega töötamise tasemel.

Omalt poolt pakume:

  • huvitavat tööd mainekas riigiasutuses, sh võimalust juhtida ja koordineerida Eesti õigussüsteemi arengut avaliku õiguse valdkonnas ning töötada välja täiesti uusi õiguspoliitilisi lahendusi,
  • häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi,
  • nüüdisaegset töökeskkonda,
  • töötasu kuni 37 000 krooni kuus.

Avalduse ja CV palume saata 18. märtsiks 2010 justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalitusse aadressil Tõnismägi 5a, Tallinn 15191, või e-postiga ela.jassi@just.ee. Kandideerida võib ka personaliotsingu portaali CV-Online kaudu. Lisainfo telefonil 6 208 132.