Sa oled siin

Justiitsministeerium otsib õigusrikkujatele mobiilse sekkumise uuringu läbiviijat

Inimene hoidmas telefoni

25.06.2020. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et leida asutus, kes viiks läbi uuringu, mis annab ülevaate teistes riikides kasutatavatest vaimse tervise häirega õigusrikkujatele mõeldud kogukondlikest programmidest, pakub välja vahendid õigusrikkujate suunamiseks programmi ning sekkumise esialgse prototüübi.

„Eestis on probleemiks see, et kriminaalhoolduses ning kogukonnas pakutavate teenuste ja programmide hulgas puuduvad spetsialiseeritud teenused ja sekkumised vaimse tervise häiretega õigusrikkujatele. Samas on vaimse tervise häired õigusrikkujate hulgas väga levinud,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Korduvalt kuritegusid toime pannud inimeste hulk on suur, ca 30% vanglast vabanenutest mõistetakse kahe aasta jooksul uues kuriteos süüdi. „Seetõttu üksnes kriminogeense riskiga tegelemine õiguserikkumiste vähendamisel tulemust ei anna, vaid tegeleda tuleb ka vaimse tervise häirega,“ selgitas Sööt.

Eestis valitseb üleüldine kliiniliste psühholoogide ning psühhiaatrite põud, erinevad teraapiad on kallid ning lähiajal põuale leevendust ei näi tulevat. Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni prognoosi järgi on lähiaastate tõusev trend suurem tähelepanu vaimse tervise teemale ja äppide loomisele. Mobiilset nõustamist kasutatakse ingliskeelses maailmas juba tavapopulatsiooni peal ja seda on hinnatud näiteks ärevushäirete puhul sama efektiivseks kui näost näkku nõustamist.

„Mobiilsed sekkumised aitavad parandada õigusrikkujate vaimset seisundit ning seega toetavad ka nende inimeste õiguskuulekale teele pöördumist. Mobiilsed sekkumised on kuluefektiivsed ega sõltu teenuse kasutaja geograafilisest asukohast ning transpordiühendusest. Seeläbi on võimalik jõuda ka nendeni, kelleni täna ei jõuta. Samuti võimaldavad need pakkuda programmi ka juhul, kui näost-näkku kohtumised pole võimalikud,“ rääkis Sööt.

Mobiilset programmi saaksid oma tööriistana kasutada kriminaalhooldajad ning ka prokurörid, kes kohaldavad oportuniteeti või kohtunikud, kes mõistavad kuriteo eest tingimusliku vangistuse. Programm on eelkõige mõeldud kogukondlikku karistust kandvaile õigusrikkujatele, kes programmi peaksid läbima.

Uuringu maksimaalne hind on 70 000 eurot koos käibemaksuga ning pakkumuste esitamise tähtaeg 7. august 2020. Hankega saab lähemalt tutvuda riigihangete registris.