Sa oled siin

Justiitsministeerium plaanib vandetõlgi eksameid

inimene töötab tekstiga

26.09.2019. Ministeeriumil on kavas korraldada itaalia, jaapani ja hiina keele vandetõlgi eksam.

Eksamist huvitatutel palume esitada avaldus eksamil osalemiseks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 10. oktoobriks 2019. Avalduses tuleb kinnitada, et ei esine vandetõlgiks saamist välistavat tingimust, ja märkida soovitav keelesuund. Avaldus tuleb esitada paberil allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digiallkirjastatult info@just.ee.

Justiitsministeerium otsustab pärast 10. oktoobrit, kas eksam korraldatakse või mitte. Kui jah, siis saadetakse avaluse esitanuile täpsem teade eksami toimumise kuupäevade kohta.