Sa oled siin

Justiitsministeerium soovib kaasajastada alaealiste kohtlemist süüteomenetluses

15.07.2020. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke alaealiste ja noortega töötavatele spetsialistidele koolitusprogrammi väljatöötamiseks. Koolitusprogramm on mõeldud õigussüsteemiga kokku puutunud alaealiste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentside arendamiseks.

„Alaealiste õigusrikkumised on sageli tunnistus sellest, et lapse elutingimused on ühel või teisel viisil keerulised. Sellel, kuidas me neid kui õigusrikkujaid kohtleme, võib olla väga suur mõju nende edasisele elukäigule,“ sõnas projekti koordinaator Terje Smitt.

Seetõttu on oluline, et õigusrikkujatega töötavatel spetsialistidel, teenusepakkujatel, praktikutel ja poliitikakujundajatel oleksid asjakohased väärtused, teadmised, oskused ja tööpraktikad.

„Spetsialistidel peavad olema oskused ja teadmised kohelda alaealisi ja noori nende eale, arengule ja vajadustele vastavalt. Soovime, et selleks kasutataks kaasaegseid ning ennast tõestanud tehnikaid ja lähenemisi,“ lisas Smitt. 

Ühtse koolitusprogrammi tulemusel peaks senisest veelgi enam täienema politseinike, prokuröride, lastekaitsetöötajate ja teiste spetsialistide valdkonnaalased teadmised ning muutuma tõhusamaks ka koostöö osapoolte vahel,  kes alaealistega õigusmõistmise protsessi erinevates etappidesse kokku puutuvad. 

Hanke tulemusel töötatakse välja ja viiakse ellu koolitusprogramm, mis tagab spetsialistide minimaalse ettevalmistuse ning korraldusmudel selle edaspidiseks rakendamiseks.

Samuti ootab justiitsministeerium ettepanekuid alaealiste erikohtlemist puudutava ühtse koolitusprogrammi rakendamiseks pärast projekti lõppu ja suuniseid, milliste asutuste vahel ning kuidas võiks olla jaotunud panus koolituste paremaks elluviimiseks.

Hange toetab projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine" eesmärkide elluviimist ning on finantseeritud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 poolt. Projekti kohta saab rohkem infot siit. 

Hanke kohta saab lisainfot siit.