Sa oled siin

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleriks saab Heddi Lutterus

Heddi Lutterus

21.09.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas ametisse õiguspoliitika asekantsleri Heddi Lutteruse, kes alustab tööd justiitsministeeriumis 19. oktoobrist.

„Uue õiguspoliitika asekantsleri peamisteks väljakutseteks saavad õiguse koosloome digitaalse keskkonna loomine ja ellu rakendamine ning õigusloome mahu vähenemise ja kvaliteedi tagamine,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Heddi Lutteruse tugevusteks on kindlasti tema varasem töö mitme ministeeriumi õigusloomevaldkonna vedamisel ning see, et ta on osalenud õigusloomeprotsessides ka sotsiaalse partneri ja ettevõtjate poole esindajana – need annavad talle laiema vaate ja õigusloomeprotsesside erinevate tahkude kogemuse,“ lisas Raivo Aeg.

Raivo Aegi sõnul on uus õiguspoliitika asekantsler hästi mõistnud ootusi justiitsvaldkonnale ning kinnitanud ka ise, et õigusloomelt oodatakse ühelt poolt läbimõeldust, kvaliteeti, mõjusust ja arusaadavust, aga teiselt poolt paindlikkust ja kiirust ühiskondlikele muutustele reageerimisel.

Heddi Lutterus töötab alates 2018. aastast siseministeeriumi õigusosakonna juhatajana. Aastatel 2009-2018 töötas Lutterus haridus- ja teadusministeeriumi õigusosakonna juhatajana, 2008-2009 kantsleri nõunikuna ning enne seda 2006-2008 Eesti Tööandjate Keskliidu juristina. 2017-2019 aastatel on Heddi Lutterus olnud tegev Tartu Ülikoolis, kus ta on viinud läbi rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste alast õppetööd. Heddi Lutterus on omandanud Tartu Ülikoolis õigusteaduste magistrikraadi.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri põhiülesanneteks on  põhiõigusi, riigisisest õiguskorra süsteemsust, õigusloome kvaliteeti ning konkurentsivõimelist majanduskeskkonda väärtustava õiguspoliitika kujundamine ja elluviimine. 

Senise õiguspoliitika asekantsleri Kai Härmandi ametiaeg lõppeb tähtajaliselt 15. oktoobril.