Sa oled siin

Justiitsminister andis 129 inimesele üle Vabaduse Tammepärja aumärgi

pidulik aktus Estonia kontserdisaalis

31.08.2018. Täna tunnustas justiitsminister Urmas Reinsalu Vabaduse Tammepärja aumärgiga 129 inimest, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas oma kõnes, et okupatsiooniaja Eesti ajalugu ei ole vaid repressioonide ja argielu ajalugu. „Selle ajaloo särav lehekülg on leppimatu, okupatsiooni esimestest päevadest alanud vastupanu võõrastele võimudele. Just tänane päev, Vene okupatsioonivägede Eesti pinnalt lahkumise päev, on sümboolne kuupäev, kus saame tähistada eesti rahva võitu,“ ütles Reinsalu.

„Täna mälestame neid mehi ja naisi, poisse ja tüdrukuid, kes selles võitluses andsid oma elu. Ja täna annetame 129 Vabaduse Tammepärja aumärki neile meestele ja naistele, kes on osalenud võitluses Eesti vabaduse eest ja kes on seda võitlust uurinud ja mälestust jäädvustanud. Olgu 31. august okupatsioonivägede maalt lahkumise päev Eestis patrioodi päev, kus austame kõiki relvastatud ja relvastamata võitluses osalenuid,“ sõnas justiitsminister.

Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestusliidu esindaja Heiki Magnus tänas lisaks aumärgi saajatele ka neid inimesi, kelle vabatahtlik tegevus ja igakülgne abi on olnud märkimisväärne. „Tegusate inimeste hulgas on kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, vabadusvõitlejad ja represseritud ja meie toetajad ning koostööpartnerid. Teie panus lähiajaloo mälestuse jäädvustamisel on märkimisväärne, seda nii meile kui ka tulevastele põlvedele. Meie kõik Vaba Eesti päeva tähistajad mõtleme täna ka nendele, kellele pole antud elada tänase päevani – need on meie isad, vanaisad, lähisugulased ja kodukandist pärit vabadusvõitlejad,“ sõnas Magnus.

Tunnustuse pälvinute hulgas on Eesti kaitselahingutes osalenud veteranid, Raua tänava lahingu veteran, endised metsavennad, vastupanuvõitlejad ja õigusvastaselt represseeritud. Samuti tunnustab justiitsminister oma otsusega Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustajaid. Nende hulgas on metsavendluse mälestuse hoidjad, mälestiste rajajad, mälestuspäevade korraldajad ja isamaaliste organisatsioonide tegusad liikmed.

Kandidaadid esitasid endiste poliitvangide Loode-Eesti ühing, kaitseliidu Võrumaa maleva Rõuge-Vastseliina üksikkompanii, Jakob Westholmi gümnaasium, Võru abilinnapea, admiral Johan Pitka relvavendade ühendus, kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond, eruohvitseride kogu, Põrgupõhja Risti selts, kaitsevägi, Janno Isat, endiste poliitvangide liidu Valgamaa ühing, soomepoiste pärimusühing, Eesti vabadusvõitlejate liit ja Eesti Memento liit.