Sa oled siin

Justiitsminister: Eesti toetab 23. augusti tähistamist totalitaarsete re¾iimide ohvrite mälestuspäevana

Täna toimuval EL justiits- ja siseküsimuste nõukogul kavatsetakse vastu võtta nõukogu järeldused komisjoni raporti „Totalitaarsete re¾iimide poolt Euroopas sooritatud kuritegude mälestuseks“ kohta.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on Eesti jaoks oluline, et Euroopa Liidu riigid on jõudnud järeldustele, milles rõhutatakse totalitaarre¾iimide kuritegudest teadlikkuse tõstmise vajalikkust ning kutsutakse liikmesriike üles kehtestama 23. augustit totalitaarsete re¾iimide ohvrite mälestuspäevana.

„Euroopa Liidu tõhusa toimimise aluseks on liikmesriikide omavaheline solidaarsus ja üksteise ajaloo tundmine on solidaarsuse kujunemise vajalik eeldus. Inimsusevastaste kuritegude ennetamiseks on oluline mineviku kuritegelike re¾iimide pärandit ühesuguselt kohelda, alustades teadvustamise ja üleüldise teadlikkuse tõstmisega sellel teemal,“ ütles Michal.

Michal selgitas, et 2008. aastal võeti Euroopa Liidus vastu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega. „Samas keskendub see raamotsus Nürnbergi kohtu poolt hukka mõistetud kuritegudele ning Eesti huviks on alati olnud, et ära ei unustataks ka kommunistlikke totalitaarre¾iime ja nende re¾iimide ohvreid.

Poola ja Balti riikide presidendid tegid 2008. aastal ühisdeklaratsiooni, milles kutsutakse uurima ja andma hinnangut kommunistlikele kuritegudele inimsuse vastu ja inimõiguste rikkumisele. Komisjoni kutsuti üles teemaga täiendavalt tegelema ning uurima totalitaarre¾iimide ohvrite teemaga seonduvat. 2010. aastal  ilmuski selle teema kohta komisjoni raport, millele peaksid nüüd vastama vastuvõetavad Euroopa Nõukogu järeldused.

„Eesti toetab nende järelduste vastuvõtmist täielikult ning meie jaoks on oluline just see, et seal kajastuks 23. august mälestuspäevana. Samuti on oluline, et järeldustes juhitaks tähelepanu komisjoni raportis kirjeldatud meetmete reaalsele rakendamisele,“ rõhutas Michal.

Nendeks meetmeteks on muuhulgas erinevad võimalikud EL poolt finantseeritud programmid, mis hakkavad tegelema totalitaarsete re¾iimide poolt toimepandud kuritegude uurimise, teadvustamise ja mälestamisega.

Nõukogu avalikke arutelusid saab jälgida siin: http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=3447&lang=EN&forthcoming=Y 

 

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590