Sa oled siin

Justiitsminister esitab riigi peaprokuröri kandidaadiks Andres Parmase

Anres Parmas

29.11.2019. „Andres Parmasel on töökogemus eritasandite kohtutest. Tema kandidatuuri toetavad kindlasti nii kõnekas akadeemiline taust kui ka aktiivne panustamine kriminaalõiguse arendamisse rahvusvaheliselt,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg.

2014. aastast on Andres Parmas töötanud Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikuna ning lisaks alates 2017. aastast Kosovo kohtu erikolleegiumide kohtunikuna. 2013.–2014. aastal osales ta EULEXi Kosovo missioonil apellatsioonikohtu nõunikuna. Aastatel 2002–2013 oli Andres Parmas riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik ning 2009–2017 andis Tartu ülikoolis kriminaal- ja karistusõiguse loenguid.

Andres Parmas on 2005. aastal lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning jätkab õpinguid doktorantuuris.

Riigi peaprokuröri nimetab justiitsministri ettepanekul ametisse valitsus, kuulates enne ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.