Sa oled siin

Justiitsminister: Kohtutäiturite konkurents annab parema teenuse

Täna kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja suveseminaril peetud kõnes tunnustas justiitsminister 2010. aastal loodud koda kiire ja tõhusa töölehakkamise eest ning tutvustas ministeeriumi plaane täiturite ja pankrotihaldurite töö tõhustamiseks. Muu hulgas on kavas hakata avalik-õiguslikke nõudeid jagama täiturite vahel nende töö edukuse alusel. 

Oma kõnes tõi justiitsminister Kristen Michal välja, et üheks viimase aja olulisemaks märksõnaks on kujunenud kohtutäiturite vahel avalik-õiguslike nõuete jagamine, milleks on näiteks trahvid, sunniraha ja maksuhalduri ettekirjutused.

„Nende nõuete puhul on tegemist väga arvestatava summaga, mis Eesti riigile võlgu ollakse. Näiteks eelmisel aastal anti täituritele menetlusse 105 245 avalik-õiguslikku nõuet kogusummas ligi 83,5 miljonit eurot,“ ütles Michal.

Selle aasta algusest on avalik-õiguslike nõuete jagamise õigus antud kojale ning ministri hinnangul võib täna kokkuvõttes öelda, et uuele süsteemile üleminek on ennast õigustanud ja koda on neile pandud ülesandega kenasti hakkama saanud.

Samas tõdes Michal, et nõuete jagamist ja täitemenetluste läbiviimist on võimalik veelgi tõhusamaks muuta, mistõttu on kehtiv süsteem hetkel ka muutmisel. 

„Tulevikus peaks avalik-õiguslike nõuete jaotamine toimuma n-ö motivatsioonisüsteemi alusel, mille eesmärgiks on motiveerida täitureid nõudeid veelgi tõhusamalt menetlema. Teisisõnu – mida tõhusamalt kohtutäitur nõudeid menetleb, seda rohkem talle avalik-õiguslikke nõudeid ka jagatakse. Konkurents, mis põhineb tulemuste analüüsil on avalikkuse huvides, sest nii saame sama raha eest paremat teenust,“ selgitas Michal.

Täpsemad nõuete jagamise kriteeriumid töötatakse välja justiitsministeeriumi ja koja koostöös ning kehtestatakse hiljemalt käesoleva aasta oktoobriks. Esialgse plaani kohaselt hakatakse neid rakendama 2013. aastast.

Rääkides pankrotimenetlusest tõi Michal välja, et lähiaastatel on justiitsministeeriumil plaanis täiustada maksejõuetuse õigust viisil, mis tagaks pankrotimenetluste kiirema ja tõhusama läbiviimise ning mis kindlasti korrastaks ka ettevõtlusmaastikku ja aitaks kaasa ebaausate tegutsemisvõtete kõrvaletõrjumisele.

Minister tõdes oma kõnes, et koda on oma liikmeid ühendava organisatsioonina kiiresti ja tõhusalt tööle hakanud ning koja osalemine õigusloomes ja mitmed ettepanekud kehtiva õiguse täiendamiseks väärivad eraldi esiletõstmist.

„Tahan rõhutada, et mitmete probleemide lahendamisel on justiitsministeerium saanud kohtutäituritelt ja pankrotihalduritelt asjalikku ja konstruktiivset tagasisidet. Loodan, et hea koostöövaim ei jäta meid ka tulevikus,“ ütles Michal.

Eestis tegutseb täna 47 kohtutäiturit ja 97 pankrotihaldurit. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda loodi 2010. aasta 1. jaanuaril, reaalset tööd alustati sama aasta märtsis. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid, ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590