Sa oled siin

Justiitsminister: ohvri nõusolek tulevikus inimkaubitsejaid enam karistusest ei päästa

Justiitsministeeriumis toimunud nõupidamisel arutasid inimkaubanduse vastast aktiivsust ilmutanud gruppide esindajad justiits- ja sotsiaalministeeriumi esindajatega inimkaubandust puudutavaid karistusseadustiku muudatusi.

Justiitsminister Kristen Michal ütles, et  seadusemuudatusega luuakse Eestis esimest korda karistusseadustikku eraldi inimkaubanduse kuriteokoosseis, mis tänase versiooni kohaselt on sõnastatud isegi ehk karmimalt kui seda pakub ÜRO Palermo protokoll.

„Ühe olulise muudatusena kaob uues inimkaubanduse koosseisus senises orjastamise koosseisus sisalduv fraas „tahte vastaselt“. See tähendab, et kannatu nõusolek ei vabasta kurjategijat vastutusest ning süüdistuse esitamiseks ei ole enam vaja tõendada, et kannatanu ei olnud kuriteo toimepanemisega nõus. Täna võib see süüdistuse esitamisel takistuseks saada – näiteks juhtudel, kui mees oma elukaaslast prostitutsioonile sunnib aga ka siis, kui ohvritel lastakse eelnevalt alla kirjutada mahukatele lepingutele, mille kohaselt nad edasisega justkui nõus oleks,“ selgitas Michal.

Eelnõus välja pakutud sõnastuse kohaselt võib inimkaubanduse eesmärk olla mistahes kohustuse täitmisele sundimine selleks näiteks pettust, vägivalda või isiku haavatavat seisundit ära kasutades. Inimkaubanduse eesmärgiks võib olla nii prostitutsioon kui ka näiteks tööle või teenust osutama sundimine.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär Eha Reitelmanni sõnul on oluline, et eelnõu seletuskirjas käsitletaks eraldi ka eriti kaitsetuid ohvreid ning sellekohane ettepanek kohtumisel ministeeriumi esindajatele ka tehti.

„Hiljuti vastuvõetud inimkaubanduse direktiivi preambula kohaselt võib eriti kaitsetute isikute kindlaksmääramisel arvesse võtta selliseid tegureid, nagu sugu, rasedus, tervislik seisund ja puue. Eriti raske süüteo korral, kui seati näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati rasket vägivalda või põhjustati ohvrile muul viisil eriti raske kahju, sealhulgas meeste vägivald naiste vastu, tuleks vastavalt määrata karmim karistus,“ selgitas Reitelmann. „Mul on hea meel, et ettepanek vastu võeti.“

MTÜ Eluliin juhatuse liige Eda Mölder rõhutas, et inimkaubanduse vastases võitluses vajab erilist tähelepanu just ohvrite kaitse aspekt. „Inimkaubanduse ohvrid on saanud suure psühhotrauma ning on tihti nii füüsiliselt kui hingeliselt väga katki. Nende abistamine on pikk protsess ja on oluline, et sellele pööratakse vähemalt sama palju tähelepanu kui kurjategijate tabamisele ja karistamisele, ohvrite turvalisus peab olema garanteeritud " tõdes Mölder.

Inimkaubanduse ohvrite nõustamisega tegeleva juristi Maarika Pähklemäe arvates peaks eelnõu sõnastuses sisalduma eraldi ka prostitutsiooni vahendamine, et oleks üheselt arusaadav, et ohvri vahendamine ei sõltu ohvri tahtest. „Samuti on inimkaubanduse ohvritel vaja koheselt õigusabi, seda aga praegune riigi õigusabi süsteem ei võimalda. Seega eraldi tähelepanu tuleks pöörata menetlusabile, samuti oleks vajalik korraldada eraldi inimkaubanduse teemalisi koolitusi kohtunikele ja advokaatidele,“ ütles Pähklemäe.

Justiitsministeerium kavatseb inimkaubanduse kuriteokoosseisu sisaldava karistusseadustiku eelnõu kooskõlastusringile arvamuste kogumiseks saata juba lähiajal.

 

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590