Sa oled siin

Justiitsminister Rein Langi avaldus

Üleeile, 14. detsembril,  sain kaitsepolitseiametist kirja. Tegu oli Jüri Pihlile adresseeritud kirja koopiaga, millega KAPO annab hr Pihlile teada, et tema avalduse alusel minu, Urmas Paeti ja Andrus Ansipi suhtes kriminaalmenetlust ei alustatud, kuna puuduvad andmed, et me oleksime reetnud Eesti Vabariigi.

Minu palvel andis KAPO mulle täna üle ka Jüri Pihli avalduse koopia. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas Vaino Vahingu käe all kohtupsühhiaatria algkursuse läbinuna on mul selle avalduse kohta oma arvamus.  Eesti Vabariigi ametiasutused, sealhulgas õiguskaitseorganid, saavad analoogilisi avaldusi iga päev. Küll on aga minu andmetel tegemist Eesti Vabariigi ajaloos esmakordse juhtumiga, kus ühe erakonna esimees, kes veel hiljuti oli valitsuse liige, oleks kirjalikult taotlenud valitsuse liikmete suhtes riigireetmise tunnustel kriminaalmenetluse alustamist.

Jüri Pihli sõnad ja teod on meedia tähelepanu all. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehena peab hr Pihl  arvestama sellega, et tema erakonna liikmed, toetajad ja valijad reeglina usaldavad teda ega kahtle tema sõnades. Ühiskonnal tervikuna peab olema võimalus teada, millistele andmetele tuginedes taotleb hr Jüri Pihl õiguskaitseorganitelt kriminaalmenetluse alustamist demokraatlikult ametisse nimetatud ministrite suhtes kuriteo tunnustel, mille eest saab karistusena mõista eluaegse vanglakaristuse.

Lähtudes erakordselt suurest avalikust huvist, otsustasin teha minu käsutuses oleva Jüri Pihli avalduse avalikkusele kättesaadavaks. Avaldus sisaldab lisaks minu isikuandmetele ka Urmas Paeti ja Andrus Ansipi isikuandmeid, mille avaldamiseks on mul asjaomaste isikute nõusolek.

Jüri Pihli kuriteoteade kaitsepolitseile

Rein Lang,
justiitsminister