Sa oled siin

Justiitsminister Reinsalu saatis valitsusse eelnõu Eesti liitumise kohta Euroopa Prokuratuuriga

Euroliidu lipud

9.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis esmaspäeval valitsusele eelnõu Eesti liitumise kohta Euroopa Prokuratuuriga (EPPO) tõhustatud koostöö vormis.

Euroopa Prokuratuur on loodav Euroopa Liidu agentuur, mille ülesandeks on liidu finantshuve kahjustavate kuritegude uurimise korraldamine. EPPO pädevusse kuuluvad näiteks kelmused, mis on seotud ELi toetustega, piiriülesed suured käibemaksupettused, ELi eelarvet kahjustavad korruptsioonikuriteod jt. EPPO hakkab juhtima selliste kuritegude kohtueelset menetlust ja esindama süüdistust liikmesriikide kohtutes. 

„EPPO loomine on oluline samm edasi võitluses ELi eelarvevahendite väärkasutamiste vastu. Eestis on ELi eelarve vastu suunatud kuritegude menetlemine olnud prioriteet juba mitu aastat, kuid Euroopa jaoks tervikuna on vaja, et liikmesriigid seljad kokku paneks,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eelnõu kohaselt on EPPO iseseisev ELi asutus, mis koosneb peaprokurörist, igast liikmesriigist valitavatest Euroopa prokuröridest ning riikides kohapeal paiknevatest Euroopa delegeeritud prokuröridest. Eestist suunduks EPPOsse tööle täiskoormusega üks Euroopa prokurör. Delegeeritud prokuröre peaks Eestis olema vähemalt kaks, nad jäävad ka pärast EPPOsse suundumist Eesti riigisisesteks prokurörideks. Delegeeritud prokurör saab paralleelselt menetleda nii EPPO pädevuses olevaid kriminaalasju kui ka juhtida riigisiseseid menetlusi. Siiski on oluline, et EPPO menetlused on selgelt eraldatud Eesti prokuratuuri pädevuses olevatest kriminaalasjadest ning EPPOs töötamise eest saab delegeeritud prokurör ka eraldi töötasu vastavalt koormusele.

EPPO loomiseks on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek. EPPO lõplik asutamine jääb tõenäoliselt Eesti eesistumise aega. 

Mai alguse seisuga on tõhustatud koostöös osalemise soovi avaldanud 17 riiki: Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Luksemburg, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi, Sloveenia, Läti, Leedu, Soome, Portugal, Kreeka. Suure tõenäosusega riikide arv suureneb.