Sa oled siin

Justiitsminister: seadus peab olema vajalik, selgelt sõnastatud ja mõjus

Riigi Teataja arvutis ja õiguskirjanduse raamatud

15.11.2019. Täna toimuval konverentsil „Tuleviku õigusloome“ arutavad riigi õigusloojad, kuidas luua häid seadusi ja millised on võimalikud tulevikuarengud, millega õigusloojad peavad arvestama.

Justiitsminister Raivo Aeg keskendus oma ettekandes õigusloomepoliitika pikaajalisele kavale. „Õigusloomepoliitika põhialustes sisalduv on suunatud ühe eesmärgi saavutamiseks: seadus peab olema vajalik, selgelt sõnastatud ja seeläbi mõjus. Oluline on, et õiguslikult korrektse normi sõnastus oleks ka keeleliselt arusaadav, sest mida selgem on seadus, seda kergemini on mõistetav ka selles sisalduv õigusnorm ning seda vähem tekib praktikas probleeme selle järgimisega,“ ütles Aeg.

Õigusloome tulevik pakub justiitsministri sõnul mõtteaineks muidki olulisi teemasid. „Näiteks õiguslooja roll kümne aasta pärast, uutele tehnoloogiatele ülemineku võimalused ja ohud õigusloomes, suurtest andmemahtudest kasu saamise võimalused, innovaatiliste ja mitteõiguslike lahenduste leidmine õigusloomes, tehnoloogianeutraalsus – need on kõik küsimused, mis muutuvad tulevikus üha aktuaalsemaks,“ nentis Raivo Aeg.

Lisaks tänas justiitsminister õigusloojaid pühendumuse eest. „Ametniku kuvand avalikkuses on kahjuks ikka veel liiga sageli pilt hoolimatust, mugavast inimesest, kelle pastakas langeb jõuetult lauale kell viis. Kuid see pilt ei vasta tegelikkusele. Näen igapäevaselt teie suurt pühendumust,“ rääkis Aeg. „Te täidate väga vastutusrikast ülesannet – teie kujundate Eesti õigust. Ja seda ülesannet saavad täita üksnes omades laia silmaringi, mille tekkimisele aitab kaasa roteerumine, järjepidev erialane enesearendamine, huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu ja ka koostöö.“

Õigusloomejuristide konverentsil teevad põhiettekanded Eesti Panga asepresident Maive Rute teemal „Kuidas panna finantsstabiilsuse hoidmine ühte jalga käima avatud ja rohelise pangandusega“, Tartu ülikooli avaliku õiguse teadur ja õiguskantsleri nõunik Hent Kalmo teemal „Jalutuskäik normitihnikus“ ning Tallinna tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent Innar Liiv teemal „Suurandmed, masinloetavad seadused ja tõelised seosed“. Põhiettekannetest toimub ülekanne justiitsministeeriumi Facebooki lehel.