Sa oled siin

Justiitsminister: tehnoloogia arenedes suureneb andmekaitsjate roll inimeste privaatsuse tagamisel

Sel nädalal andmekaitse inspektsiooniga (AKI) kohtunud justiitsministri sõnul kavatseb ministeerium analüüsida, kas ja kuidas laiendada inimeste õiguste kaitse huvides AKI pädevust.

„Igal inimesel on õigus oma eraelu puutumatusele. Samas muudavad tänane infoühiskond, hästi arenenud tehnilised ja IT võimalused ning paratamatult kuskile kogunev informatsioon selle privaatsuse tagamise igapäevaelus aina keerulisemaks ning raskemini jälgitavaks. Teisalt on jällegi oluline, et riigi poolt vallatav teave oleks ka kodanikele vabalt kättesaadav. Siin näemegi andmekaitse inspektsiooni rolli tugevnemist - tagada inimeste põhiõiguste ehk eraelu puutumatuse ja privaatsuse kaitse ning samas info kättesaadavus riigi ametiasutustest,“ sõnas kohtumise järel justiitsminister Kristen Michal.
 
„Võtame kasvõi sellise väga igapäevase teema, nagu privaatsus töösuhetes. Millal ja kuidas saab näiteks tööandja kontrollida töötaja kirjavahetust või millist taustakontrolli tohib meist igaühe suhtes läbi viia? Need on igapäevased küsimused, kus andmekaitsjate roll on kaitsta meie eraelu puutumatust," ütles minister.
 
"Sama on meie privaatsusega avalikus ruumis - kas ja kuidas tohib näiteks Google Street View või mõni teine programm tänavaid pildistades meie fotosid kasutada? Või küsimus, kas meie autonumbri järgi tohib anda infot parklaoperaatoritele või kellelegi kolmandale? Tulevikus muutub meie nägemuses andmekaitse roll üha tähtsamaks, sest mida enam areneb tehnoloogia, seda vähemaks jääb tegelikult inimeste isiklikku ruumi ja privaatsust," märkis Michal.
 
Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu sõnul on nende töös väga oluline ka tegutsemise kiirus.
 
“Õigus privaatsusele ja õigus avalikule teabele on ajakriitilised. On oluline, et saaksime  inimeste põhiõiguste kaitseks kiirelt ja tõhusalt sekkuda, ” avaldas Peep heameelt selle üle, et ka uus minister toetab inspektsiooni pingutusi.
 
Justiitsvaldkonna peamised eesmärgid lähiaastatel on kiirendada kohtupidamist, edendada seadusloome kvaliteeti, hoida ja arendada head ettevõtluskeskkonda ning tagada inimeste põhiõiguste kaitse.

Seadusloome kvaliteedi tõusu nimel plaanib justiitsministeerium senisest enam kaasata eksperte, teadlasi, ettevõtjaid, kodanikuühendusi ja teisi huvirühmi seaduseelnõude väljatöötamisse juba algfaasis. Tulevikus peaks sama teed minema kõik riigiasutused ja õigusaktidega tegelejad.

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590