Sa oled siin

Justiitsminister tugevdab Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani suhteid

Justiitsminister Reinsalu Sofias

26.10.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu osales täna Bulgaarias Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide justiits- ja siseministrite kohtumisel, kus arutati Lääne-Balkani riikide kohtusüsteemi reforme ning koostööd tsiviil- ja kriminaalküsimustes. 

„Rändekriisi ja terrorismiohu oludes on koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega eriti tähtis. Eesti ja Euroopa Liit tervikuna on huvitatud, et meie naabruskond oleks majanduslikult ja sotsiaalselt edukas ning stabiilne,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu kohtumise olulisust.

Ministrid tõdesid, et riikide koostöö on tähtis nii Euroopa Liidu kui ka Lääne-Balkani kodanikele. „Tõhus õiguskoostöö tsiviil- ja kriminaalasjades aitab ennetada ja lahendada piiriüleses suhtluses tekkivaid õigusvaidlusi. Probleeme saab vältida eelkõige koostöö abil ning ühiseid väärtusi ja norme järgides,“ rääkis Reinsalu. Kohtumisel julgustati Lääne-Balkani riike jätkama jõupingutusi, et ühineda Euroopa Nõukogu ja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi konventsioonidega ning sõlmida koostöölepingud Eurojustiga.

Kohtumisel vahetasid Lääne-Balkani riikide justiitsministrid kogemusi, kuidas tagada oma kodanike juurdepääs kvaliteetsele õigusmõistmisele ning vähendada kohtute mahajäämust asjade lahendamisel. Ministrid rõhutasid õigusriigi põhimõtte olulisust ja kohtunikkonna tähtsust demokraatliku ühiskonna alustalana.

Euroopa Liit on välja töötanud poliitika, millega toetatakse Lääne-Balkani riikide järkjärgulist liiduga lõimimist. Esimesena seitsmest Lääne-Balkani riigist sai 1. juulil 2013 ELi liikmeks Horvaatia. Montenegro, Serbia, Makedoonia ja Albaania on ametlikud kandidaatriigid. Ühinemisläbirääkimisi on alustatud ning läbirääkimispeatükke avatud Montenegro ja Serbiaga. Bosnia ja Hertsegoviina (esitas liidu liikmeks astumise taotluse 2016. aasta alguses) ja Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. Eesti on Euroopa Liidu laienemisprotsessi tugev toetaja.